matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for två år
Frakoblet
IP-adresse

18.208.187.128

Internett-leverandør
us

Amazon Technologies Inc.

Ikke sikker

Internett-leverandøren din kan overvåke hva du gjør på nettet.

OVPNs inntekter og utgifter

David Wibergh, om Kunngjøringer

De fleste vet nok allerede at OVPN er et veldig gjennomsiktig selskap.
Vi rapporterer blant annet trafikkmengden som går gjennom serverne våre, hvordan infrastrukturen er bygget og hvordan vi sikrer at ingen logger blir lagret.

Men i dag tar vi det til et nytt nivå . Noen lurer på hvorfor OVPN er dyrere enn andre VPN-leverandører, og hvordan vi begrunner det. Det er definitivt et godt spørsmål, og noe vi er glade for å svare på.

Vi har dermed bestemt oss for å publisere forretningshemmelighetene som det heter, slik at vi offentlig kan gjøre rede for inntektene og utgiftene våre.

Vi starter med å rapportere inntekter per abonnement.


1 måned (31 dager)

Vårt månedsabonnement koster 69 kr inkl. mva.

Av disse 69 SEK er 13,8 SEK moms og betales til det svenske skattevesenet. Det resterende beløpet er 55,2 SEK.

Hvis du betaler via PayPal, påløper en transaksjonskostnad på 5,6 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi får er 49,6 SEK.

Hvis du betaler med kort, påløper en transaksjonskostnad på 4,65 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi får er 50,55 SEK.

Hvis du betaler med faktura, påløper en transaksjonskostnad på 10 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi får er 45,2 SEK.

Hvis du betaler via Bitcoin, påløper en transaksjonskostnad på omtrent 2 SEK, noe som betyr at inntektene vi får er 53,2 SEK. Når vi veksler Bitcoin til svensk valuta, tar banken et vekslingsgebyr.

3 måneder (93 dager)

Abonnementet vårt, som varer i tre måneder, koster 177 SEK inkludert mva.

Av disse 177 SEK er 35,4 SEK moms og betales til det svenske skattevesenet. Det resterende beløpet er 141,6 SEK.

Hvis du betaler via PayPal, påløper en transaksjonskostnad på 9,27 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi mottar er 132,33 SEK.

Hvis du betaler med kort, påløper en transaksjonskostnad på 7,78 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi får er 133,82 SEK.

Hvis du betaler med faktura, påløper en transaksjonskostnad på 10 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi får er 131,6 SEK.

Hvis du betaler via Bitcoin, påløper en transaksjonskostnad på cirka 2 SEK, noe som betyr at inntektene vi får er 139,6 SEK. Når vi veksler Bitcoin til svensk valuta, tar banken et vekslingsgebyr.

12 måneder (366 dager)

Abonnementet vårt som varer i 12 måneder, koster 588 SEK inkl. mva.

Av disse 588 SEK er 117,6 SEK moms og betales til det svenske skattevesenet. Det resterende beløpet er 470,4 SEK.

Hvis du betaler via PayPal, påløper en transaksjonskostnad på 23,24 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi får er 447,16 SEK.

Hvis du betaler med kort, påløper en transaksjonskostnad på 19,7 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi får er 450,7 SEK.

Hvis du betaler med faktura, påløper en transaksjonskostnad på 10 SEK for oss, noe som betyr at inntektene vi får er 460,4 SEK.

Hvis du betaler via Bitcoin, påløper en transaksjonskostnad på omtrent 2 SEK, noe som betyr at inntektene vi får er 468,4 SEK. Når vi bytter Bitcoin mot svenske Kronor, tar banken en vekslingsgebyr.


Investeringskostnader

Vi har for tiden tre servere i Stockholm som vi har kjøpt, og har en server i Malmö som vi for tiden leier. Vi har kjøpt en server som vi snart skal plassere i Stockholm, og vi vil ytterligere kjøpe tre servere for å erstatte den leide serveren i Malmö.

Utførte investeringer:
Fire servere @ 6 000 SEK ekskl. Mva = 24 000 SEK eksklusiv mva (30 000 inkl. Mva)

Planlagte investeringer for det neste halvåret:
To brytere på 48 porter = 9 000 kr ekskl. Mva (11 250 inkludert mva)
To SFP-sendere/mottakermoduler = 6 000 SEK ekskl. Mva (7 500 inkludert moms)
Tre servere = 18 000 SEK ekskl. Mva (22 500 inkludert mva)
Kabler = cirka 1 000 kr ekskl. Mva (1 250 inkludert mva)

Vi planlegger også å utvide til utlandet i løpet av det neste halvåret, men vi er fremdeles i ferd med å samle inn tilbud fra datasentre, så vi vet fortsatt ikke hva den kostnaden vil være.

Hvis det er en bestemt region du ønsker at vi skal målrette oss mot, er du velkommen til å kontakte oss.


Konsulentgebyr

Vi har betalt omtrent 15 000 SEK eksklusiv mva (18 750 inkludert mva) til konsulenter under utviklingen av OVPN. Konsulentens oppgave er blant annet å være på vakt og raskt løse eventuelle driftsforstyrrelser når jeg ikke er tilgjengelig.

Mange kunder vil også at vi skal bygge vår egen klient for å gjøre det lettere å koble til. Derfor tildelte vi cirka 40 000 SEK eksklusiv mva (50 000 inkludert mva) for å bygge vår egen klient. Klienten blir deretter utgitt som åpen kildekode, slik at alle kan se gjennom koden.

Driftskostnader

Hver måned har vi driftskostnader for å kjøre OVPN.

Driftskostnadene spenner fra kostnadene for å ha servere i datasentrene til for eksempel vår live chat.

Som et overslag kan vi si at den nåværende driftskostnaden er rundt 5 000 SEK eksklusiv moms (6 250 inkludert moms) per datasenter vi er i.

Driftskostnadene våre øker jo flere kunder vi får fordi trafikkvolumet øker i direkte sammenheng med antall kunder. Siden vi aldri overselger abonnementene våre, forventer vi at hver kunde bruker omtrent 1 TB trafikk. 1 TB trafikk for en kunde resulterer i 2 TB trafikk for OVPN, da den teller som inn- og utgående trafikk.

1 TB trafikk for OVPN koster cirka 10 kr eksklusiv moms, noe som betyr at vi forventer at en kunde vil koste 20 kr ekskl. mva hver måned for forbrukt trafikk.

Markedsføring

Jeg brenner veldig for OVPN, og synes det er utrolig morsomt å se hvordan kundene våre anbefaler oss til vennene sine. Det er det beste komplimentet et selskap kan få.

Siden kundene våre er veldig fornøyde med tjenesten vi leverer, trenger vi ikke betale noe for markedsføring.

Ingen markedsføringskostnader kommer alle kundene til gode, siden vi kan bruke inntektene på å forbedre tjenesten, i stedet for å tiltrekke nye kunder.

Lønn

Jeg startet OVPN sommeren 2014, men begynte å jobbe med det tidlig i vår. OVPN tar mellom syv og ti timer hver dag for meg, noe som er ekstremt morsomt fordi jeg virkelig liker det jeg gjør.

Så hva er lønnen min? Lønnen min er den totale summen av null kroner per måned, og det har det vært gjennom hele turen. Jeg tror det er viktigere å reinvestere alt for å utvide OVPN og sikre at alle kunder er fornøyde.

Jeg vil begynne å ta lønn på begynnelsen av 2. kvartal 2015, siden jeg har jobbet i et år uten lønn. Inntil da blir alt reinvestert for å fortsette å utvide OVPN.

Ok, hva betyr dette?

Det totale investeringsbeløpet som er gjort og planlagt er cirka 58 000 SEK (72 500 inkludert mva). I tillegg er det betalt 15.000 SEK (18.750 inkludert mva) til konsulenter. Omtrent 40 000 SEK (50 000 inkludert mva) er brukt på driftskostnader i løpet av OVPNs levetid, og ytterligere 40 000 SEK (50 000 inkludert mva) er avsatt til utvikling av sin egen klient.

Utgiftene er dermed 153 000 SEK (191 250 inkludert moms). Dette er når det ikke er utbetalt noen lønn i mellomtiden. Hvis jeg hadde tatt ut en lønn, ville utgiftene vært betydelig høyere.

Hvordan har vi da tenkt på prisingen av abonnementene våre? Gjennomsnittet av inntekten vår i løpet av en måned er $ 4,46, fordi vi beregner at hver kunde bruker 2 TB trafikk (for OVPN), overskuddet er 44,16-20 = 2,46 dollar per kunde per måned.

Ikke alle kunder bruker den mengden trafikk, men vi bruker den som en fast pris for å sikre at vi aldri overselger abonnementene våre.

For å dekke investeringskostnadene og konsulentkostnadene våre, må vi selge (58 000 + 15 000 + 40 000) / 24,16 = 4,677 måneder med OVPN.

For å betale driftskostnadene våre hver måned, må vi ha 10.000 / 44.16 = 226 kunder. Vi bruker ikke overskuddet per kunde i beregningen fordi hver kunde bidrar til økte driftskostnader.

Lønn vil også måtte utbetales i fremtiden, både til meg og fremtidige ansatte. Hvis vi forventer å ha to heltidsansatte som har en lønn på 25 000 SEK per måned, vil dette føre til en kostnad på 59 285 SEK per måned inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift.

For å dekke lønnskostnader hver måned, må vi ha 59 285 / 24,16 = 2,454 kunder.

Sammendrag

For å levere en bærekraftig og god service, er det nødvendig å ha minst et overskudd på 24,16 SEK per kunde.

Overskuddet brukes til å finansiere kjøp av nytt utstyr, og vil bli brukt til å betale lønn til utrolig engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Selv om det ikke utbetales noen lønn for tiden, er vi pålagt å opprettholde en prissetting som kan finansiere lønnen til fremtidige ansatte.

Prisene våre er svært rimelige for å opprettholde en pålitelig service, som du med glede kan anbefale til vennene dine uten å måtte bekymre deg.

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller kritikk, kan du gjerne kontakte david@ovpn.com.

David Wibergh