matomo

Sommarerbjudande - Spara $264 + kostnadsfri OVPN-tshirt vid köp av två års abonnemang
Frånkopplad
IP-adress

34.236.192.4

Internetleverantör
us

Amazon Technologies Inc

Oskyddad

Din internetleverantör kan avlyssna vad du gör på nätet.

OVPNs intäkter och utgifter

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

De flesta vet nog redan att OVPN är ett väldigt transparent företag.
Vi redovisar bland annat mängden trafik som passerar våra servrar, hur vår infrastruktur är uppbygd och hur vi säkerställer att inga loggar sparas.

Idag tar vi det däremot till en helt ny nivå. Vissa undrar varför OVPN är dyrare än andra VPN leverantörer, och hur vi motiverar det. Det är definitivt en bra frågeställning, och något som vi gärna besvarar på.

Vi har således bestämt oss för att publicera våra företagshemligheter, som det heter, och publikt redovisa våra intäkter och utgifter.

Vi börjar med att redovisa intäkter per abonnemang.


1 månad (31 dagar)

Vårt abonnemang som varar i en månad kostar 69 kr inklusive moms.

Av dessa 69 kronor är 13,8 kronor mervärdesskatt, och betalas in till Skatteverket. Resterande belopp är 55,2 kr.

Om du betalar via Paypal, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 5,6 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 49,6 kr.

Om du betalar via kort, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 4,65 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 50,55 kr.

Om du betalar via faktura, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 10 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 45,2 kr.

Om du betalar via bitcoin, uppkommer en transaktionskostnad för oss på cirka 2 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 53,2 kr. När vi därefter växlar bitcoinen till svenska kronor tar banken ut en växelavgift.

3 månader (93 dagar)

Vårt abonnemang som varar i tre månader kostar 177 kr inklusive moms.

Av dessa 177 kronor är 35,4 kronor mervärdesskatt, och betalas in till Skatteverket. Resterande belopp är 141,6 kr.

Om du betalar via Paypal, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 9,27 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 132,33 kr.

Om du betalar via kort, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 7,78 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 133,82 kr.

Om du betalar via faktura, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 10 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 131,6 kr.

Om du betalar via bitcoin, uppkommer en transaktionskostnad för oss på cirka 2 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 139,6 kr. När vi därefter växlar bitcoinen till svenska kronor tar banken ut en växelavgift.

12 månader (366 dagar)

Vårt abonnemang som varar i 12 månader kostar 588 kr inklusive moms.

Av dessa 588 kronor är 117,6 kronor mervärdesskatt, och betalas in till Skatteverket. Resterande belopp är 470,4 kr.

Om du betalar via Paypal, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 23,24 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 447,16 kr.

Om du betalar via kort, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 19,7 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 450,7 kr.

Om du betalar via faktura, uppkommer en transaktionskostnad för oss på 10 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 460,4 kr.

Om du betalar via bitcoin, uppkommer en transaktionskostnad för oss på cirka 2 kronor, vilket betyder att intäkten vi får in är 468,4 kr. När vi därefter växlar bitcoinen till svenska kronor tar banken ut en växelavgift.


Investeringskostnader

Vi har i dagsläget tre servrar i Stockholm som vi har köpt in, och vi har en server i Malmö som vi i dagsläget hyr. Vi har köpt in en server som vi inom kort kommer att placera i Stockholm, och vi ska ytterligare köpa in tre servrar som ska ersätta den inhyrda servern i Malmö.

Gjorda investeringar:
Fyra servrar @ 6 000 kronor exkl moms = 24 000 kr exkl moms (30 000 inkl moms)

Planerade investeringar under de nästkommande sex månaderna:
Två 48-ports switchar = 9 000 kr exkl moms (11 250 inkl moms)
Två SFP-sändar/mottagarmodul = 6 000 kr exkl moms (7 500 inkl moms)
Tre servrar = 18 000 kr exkl moms (22 500 inkl moms)
Kablar = cirka 1 000 kr exkl moms (1 250 inkl moms)

Vi planerar även att expandera utomlands under de nästkommande sex månaderna, men vi håller fortfarande på att ta in offerter från datahallar, så ännu vet vi inte vad den kostnaden kommer att bli.

Om det är någon specifik region du önskar att vi inriktar oss på, får du mer än gärna kontakta oss.


Konsultarvoden

Vi har betalat cirka 15 000 kr exkl moms (18 750 inkl moms) till konsulter under uppbyggnaden av OVPN. Konsulternas uppdrag är bland annat att vara på jour för att snabbt lösa eventuella driftstörningar när jag inte är tillgänglig.

Många kunder önskar även att vi bygger en egen klient så att det blir lättare att ansluta. Därför allokerar vi cirka 40 000 kr exkl moms (50 000 inkl moms) för att bygga en egen klient. Klienten kommer sedan att släppas som open source så att alla kan granska koden.

Driftkostnader

Varje månad har vi driftskostnader för att driva OVPN.

Driftskostnaderna är allt ifrån kostnader för att ha servrar i datahallarna till exempelvis vår livechatt.

I runda drag kan man säga att det den nuvarande driftskostnaden är cirka 5 000 kr exkl moms (6 250 inkl moms) per datahall vi befinner oss i. Eftersom vi befinner oss i två hallar så är våra driftskostnader cirka 10 000 kr exkl moms (12 500 inkl moms) per månad.

Våra driftskostnader ökar desto fler kunder vi får eftersom trafikmängden ökar i direkt korrelation med antalet kunder. Eftersom vi aldrig översäljer våra abonnemang, så räknar vi med att varje kund förbrukar cirka 1 TB trafik. 1 TB trafik för en kund resulterar i 2 TB trafik för OVPN, då det räknas som ingående och utgående trafik.

1 TB trafik för OVPN kostar cirka 10 kr exkl moms, vilket betyder att vi räknar att en kund kostar 20 kr exkl moms varje månad för trafik som kunden förbrukar.

Marknadsföring

Jag brinner verkligen för OVPN, och jag tycker det är otroligt kul att se hur våra kunder rekommenderar oss vidare till sina kompisar. Det är den bästa komplimangen ett företag kan få.

Eftersom våra kunder är väldigt nöjda med tjänsten vi tillhandahåller, så slipper vi betala något för marknadsföring.

Inga kostnader för marknadsföring gagnar alla våra kunder, eftersom vi kan spendera intäkterna på att förbättra tjänsten, istället för att locka till oss nya kunder.

Löner

Jag startade OVPN under sommaren 2014, men började jobba med det tidigt i våras. OVPN tar upp mellan sju och tio timmar varje dag för mig, vilket är extremt kul då jag verkligen gillar det jag gör.

Så, vad har jag för lön? Min lön är den totala summan av noll kronor per månad, och det har den varit under hela resan. Jag anser att det är viktigare att återinvestera allt för att expandera OVPN och säkerställa att alla kunder är nöjda.

Jag kommer att börja ta ut en lön i början av Q2 2015, eftersom jag då har arbetat i ett år utan lön. Tills dess återinvesteras allt för att fortsätta expandera OVPN.

Okej, vad betyder det här?

Den totala summan investeringar som är gjorda och planerade är cirka 58 000 kronor (72 500 inkl moms). Utöver det har 15 000 kronor (18 750 inkl moms) betalats till konsulter. Cirka 40 000 kronor (50 000 inkl moms) har spenderats på driftkostnader under OVPNs livslängd, och ytterligare 40 000 kronor (50 000 inkl moms) är allokerade till utvecklande av en egen klient.

Utgifterna är således 153 000 kronor (191 250 inkl moms). Detta är då när ingen lön har utbetalats under tiden. Om jag hade tagit ut en lön hade utgifterna varit betydligt högre.

Hur har vi då tänkt med prissättningen av våra abonnemang? Medelvärdet på vår intäkt under en månad är 44,16 kr. Eftersom vi beräknar att varje kund förbrukar 2 TB trafik (för OVPN), är vinsten 44,16-20 = 24,16 kr per kund per månad.

Alla kunder förbrukar inte den trafikmängden, men vi använder det som schablon för att säkerställa att vi aldrig översäljer våra abonnemang.

För att täcka våra investeringskostnader och konsultarvoden behöver vi sälja (58 000 + 15 000 + 40 000) / 24,16 = 4 677 månader av OVPN.

För att betala vår driftskostnader varje månad, behöver vi ha 10 000 / 44,16 = 226 kunder. Vi använder inte vinsten per kund i uträkningen eftersom varje kund bidrar till en ökad driftskostnad.

Löner kommer även att behöva betalas ut i framtiden, både till mig och framtida medarbetare. Om vi räknar med att ha två heltidsanställda som har en lön på 25 000 kr per månad, resulterar det i en kostnad på 59 285 kr per månad inklusive semesterersättning och arbetsgivaravgifter.

För att täcka lönekostnaderna varje månad, behöver vi ha 59 285 / 24,16 = 2 454 kunder.

Sammanfattning

För att leverera en hållbar och bra tjänst krävs det att minst ha en vinst på 24,16 kr per kund.

Vinsten används till att finansiera inköp av ny utrustning, och kommer att användas för att betala lön till otroligt engagerade och kunniga medarbetare. Även om ingen lön betalas ut i dagsläget, krävs det att vi upprätthåller en prissättning som kan finansiera lön för framtida medarbetare.

Vår prissättning är högst rimlig för att kunna upprätthålla en driftsäker tjänst, som du gladeligen kan rekommendera till dina vänner utan att behöva vara orolig.

Om du har några frågor, funderingar eller kritik så får du mer än gärna höra av dig till david@ovpn.com.

David Wibergh