matomo

Frånkopplad

OVPN bestrider informationsföreläggande

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

OVPN mottog en ansökan om informationsföreläggande från Rättighetsalliansen (RA) på begäran av AB Svensk Filmindustri och Nordisk Film A/S. Rättighetsalliansen (RA) vill att OVPN tillhandahåller information om ett användarkonto. RA vill veta vem som hade en viss Publik IPv4-adress vid ett givet tillfälle, och vill att OVPN tillhandahåller namn, adress, betalningsinformation samt hur länge kontot har varit en betalande kund hos oss. Vi bestrider samtliga yrkanden.

För tydlighetens skull, OVPN kan inte tillhandahålla den begärda informationen eftersom det inte finns några loggar relaterade till vilken kund som har använt en viss IP-adress.


Integritet och säkerhet är nyckelord för oss. Ingen aktivitet loggas när användare är anslutna till OVPN. Vi vet därför inte vem som är ansluten till tjänsten, när personen var ansluten eller vad personen gjorde. Inget kan kopplas till ett konto; det finns därmed:

  • ingen loggning av trafik
  • ingen loggning av tidsstämplar
  • ingen loggning av DNS-uppslag
  • ingen loggning av IP-adresser (varken den användare allokeras eller den de ansluter ifrån)
  • ingen loggning av MAC-adresser
  • ingen loggning av konsumerad bandbredd

OVPN äger varenda server som används för att driva tjänsten. Alla VPN-servrar drivs med högsta säkerhet utan hårddiskar som lagringsmedium - istället används tmpfs storage i RAM-minnet. OpenVPN-processerna på servrarna har inte skrivrättigheter, likaså är syslogs borttagna, för att säkerställa att inga loggar ens kan skapas i RAM-minnet. Våra servrar har inte fysisk åtkomst via konsol, tangentbord eller USB.


Process

Processen har hittills varit väldigt intressant, då RA först riktade ett informationsföreläggande mot vår internetleverantör i Sverige då RA trodde att IP-adressen i fråga var internetleverantörens. Efter att RA lärde sig vad whois är, och insåg att IP-adressen inte alls är internetleverantörens, utan OVPN:s, riktade de ett informationsföreläggande mot oss.

Vi fick bokstavligen talat reda på rättsprocessen mot OVPN i en svensk tidning, då Rättighetsalliansen hade angett en felaktig postadress till vårt kontor, vilket innebar att vi inte mottog deras föreläggande. Vi blev först delgivna informationen efter att jag ringde till Patent- och marknadsdomstolen och frågade vad det var som försiggick:


Då OVPN innehar rättskyddsförsäkring som hjälper att ersätta våra juridiska kostnader kontaktade vi omgående ett juridiskt ombud för att besvara föreläggandet. Då vi endast tilläts två dagar att besvara Rättighetsalliansens informationsföreläggande besvarade vi den i onsdags. I enligt med svensk lagstiftning, är Rättighetsalliansen ansökan publikt tillgänglig, vilket medför att vi kan publicera den. Vårt svar återfinns här.

Som nämnt på flertal ställen på vår hemsida sparar OVPN inga loggar. Det gäller för samtliga tjänster som OVPN tillhandahåller. Den enda skillnaden mellan vår ordinarietjänst och tilläggstjänsten Publik IPv4, är att en specifik IP-adress är reserverad till en användare. Det medför att OVPN har möjligheten att kolla vem som har en specifik Publik IPv4-adress allokerad just nu.

Vi kan däremot inte se vem som historiskt hade en Publik IPv4 adress vid ett givet tillfälle, eftersom användare får byta IP-adresser, och det är mycket troligt att den IP-adressen användes av någon annan kund då än kunden som har den nu.

Vi bestrider helt och hållet Rättighetsalliansens påstående att OVPN har "illojala syften" och att vår affärsidé är att hjälpa kriminella undgå rättsvårdande myndigheter. Tvärtom används OVPN av flera olika kundgrupper, som exempelvis journalister, advokater, politiker, myndigheter och konsumenter. För att vara helt tydlig: Vi stödjer inte på något sätt eller förespråkar användning av OVPN för att begå brott. Det är väldigt tydligt i våra Allmänna Villkor.

OVPN:s huvudfokus är att skydda människor från hackare och massövervakning. Vi går mot tider där regeringar, lagligt eller olagligt, avlyssnar sina och andras medborgare på en orimligt stor skala. Vi anser helhjärtat att människor bör uppleva samma integritet oavsett om man talar med en person på internet eller ansikte-mot-ansikte.

Vi står fast vid vår övertygelse om ett övervakningsfritt samhälle.

David Wibergh