matomo

Spar $264 + gratis OVPN-tskjorte ved kjøp av toårsabonnementet
Frakoblet
IP-adresse

3.238.118.80

Internett-leverandør
us

Amazon Data Services NoVa

Ikke sikker

Internett-leverandøren din kan overvåke hva du gjør på nettet.

OVPN Åpenhethetsrapport november 2016

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter
 
Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for november 2016. OVPN hadde ingen planlagte eller ikke planlagte forstyrrelser i løpet av november måned.


Sammendrag


Våre VPN-servere hadde en oppetid på over 99,5% i november. Totalt krypterte og anonymiserte OVPN 1863 TB, noe som er litt mindre enn trafikken i oktober måned.


I november måned mottok vi ingen forespørsler fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til en tredjepart.


Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre. Det tomme spalten i grafene var forårsaket av at overvåkingssystemet var nede en stund. Ingen faktisk servernedetid fant sted.


VPN-servere i Malmö, Sverige


Trafikktopp (Mbit/s)


Analyse


Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av november måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 1330 Mbit/s i gjennomsnitt.


Den høyeste trafikktoppen var 2850 Mbit/s, noe som er 28,5% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 2150 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 21,5% av maksimal kapasitet 95% av tiden.


Totalt ble 430 TB av trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.


Datasenteret i Malmö hadde en oppetid på 99,5% i november måned.


VPN-servere i Stockholm, Sverige


Trafikktopp (Mbit/s)


Analyse


I oktober oppgraderte OVPN kapasiteten i Stockholm fra 10Gbit/s til 20Gbit/s. I løpet av november måned var den gjennomsnittlige trafikkbelastningen 4210 Mbit/s.


Den største registrerte trafikktoppen var 8320 Mbit/s, noe som representerer 41,6% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 6140 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 30,7% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.


Totalt ble 1,35 PB, noe som betyr at 1350 TB trafikk ble kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.


Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 99,5% i november måned.


VPN-servere i Frankfurt, Tyskland


Trafikktopp (Mbit/s)


Analyse


Vi distribuerte serverne våre i Frankfurt 31. januar, noe som betyr at november er den 10. hele måneden serverne har kjørt. Frankfurt datasenter har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. Imidlertid var trafikkbelastningen bare 257 Mbit/s i gjennomsnitt i november.


Den største registrerte trafikktoppen var 964 Mbit/s, noe som representerer 9,6% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 446 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 4,6% av maksimal kapasitet 95% av tiden.


Totalt ble bare 83 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Frankfurt.


Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% i november.


Nettsted


WEB01 hadde en oppetid på 100%, og en gjennomsnittlig responstid på 62,68 ms i november.


Database


SQL01 hadde en oppetid på 100%, og en gjennomsnittlig responstid på 7,27 ms i november. 

David Wibergh