matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

OVPN Åpenhethetsrapport januar 2016

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter
 
Vi publiserte ingen åpenhetsrapporter for november og desember siden vi flyttet til et nytt datasenter og også endret vårt interne system for å holde styr på trafikkvolumet. Fremover vil vi fortsette å publisere månedlige åpenhetsrapporter med detaljert informasjon om trafikkvolum og belastning.


Siden vi har økt antall servere, skal vi begynne å rapportere statistikk per datasenter i stedet for per server - siden det gir en bedre og mer nøyaktig oversikt av systembelastningen vår.


OVPN hadde ett tjenesteavbrudd i januar som berørte serverne i Stockholm. Avbruddet varte i omtrent ti minutter og ble forårsaket av en DDoS rettet mot vertsleverandøren.


Sammendrag


Serverne våre var online minst 99,5% av tiden i januar. OVPN hadde også en ny trafikkpost, siden vi krypterte og anonymiserte 806 TB.


Sjekk nedenfor for mer statistikk og rådata.


VPN-servere i Malmö, Sverige


Trafikktopp (Mbit/s)


Analyse


Det første bildet er justert i henhold til det faktiske trafikkvolumet, og det andre etter vår kapasitet. OVPN har nok kapasitet til å levere 10 Gbit/s i Malmö, men gjennomsnittlig trafikkvolum i januar var 483 Mbit/s.


Den høyeste trafikktoppen var 1280 Mbit/s, som er 12,8% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen var 838 Mbit/s, noe som betyr at serverne i Malmö hadde 95 prosent av tiden en belastning på 8,4%.


Malmö hadde en oppetid på 100% i januar, selv om det er en tom del i grafen.


VPN-servere i Stockholm, Sverige


Trafikktopper (Mbit/s)


Analyse

Den første bildet er justert i henhold til det faktiske trafikkvolumet, og det andre etter kapasiteten vår. OVPN har nok kapasitet til å levere 10 Gbit/s i Stockholm, men gjennomsnittlig trafikkvolum i januar var 1930 Mbit/s.


Den høyeste trafikktoppen var 3750 Mbit/s, som er 37,5% av maksimal kapasitet . Vi hadde en kort utgående burst på 5770 Mbit/s 4. januar siden OVPN ble brukt til å delta i en DDoS. Dette angrepet ble raskt dempet.


Den 95. persentilen var 2860 Mbit/s, noe som betyr at serverne i Stockholm hadde en belastning på 95 prosent av tiden. 28,6%.


Stockholm hadde en oppetid på 99,99% i januar.


Nettsted


Oppetid (%)


WEB01 hadde en oppetid på 99,96% i januar, noe som betyr at vi hadde en nedetid på 16 minutter. Gjennomsnittlig responstid var 280 ms.


Database


Oppetid (%)


SQL01 hadde en oppetid på 99,98% i januar, noe som betyr at vi hadde en nedetid på 7 minutter. 

David Wibergh