matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Transparensrapport: Januari 2016

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter
Under november och december publicerade vi inga sammanfattningar över trafikstatistik då vi migrerade datahallar samt ändrade våra interna system för att hålla koll på förbrukning. Fortsättningsvis så kommer vi dock publicera sammanfattningar (vilket vi nu börjar kalla transparensrapporter) varje månad. 

Eftersom antalet driftsatta servrar har ökat markant, så kommer vi istället för att redovisa statistik per server att börja redovisa statistik per datahall. 

OVPN hade ett driftstopp i januari som påverkade Stockholm. Driftstoppet varade i cirka 10 minuter och berodde på att datahallen mottog en DDoS på 40 Gbit/s. 


Sammanfattning 

Våra VPN-servrar höll en upptid på minst 99,5% i januari. OVPN slog dessutom trafikrekord, då vi totalt krypterade och anonymiserade hela 806 TB

Nedan finns rådata och statistik för Stockholm och Malmö. 


VPN servrar i Malmö 

Trafiktoppar (Mbit/s) 

 
 
Analys 

Den övre bilden har anpassats utefter den faktiska förbrukningen, och den nedre bilden utefter vår kapacitet. OVPN har kapacitet att leverera 10 Gbit/s i Malmö, men under januari så låg förbrukningen i snitt på 483 Mbit/s. 

Trafiktoppen var som högst 1280 Mbit/s, vilket är 12,8% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 838 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden hade Malmö en förbrukning på under 8,4% av maxkapacitet

Malmö hade en upptid på 100% under januari, även fast det finns ett glapp i grafen. 


VPN servrar i Stockholm 

Trafiktoppar (Mbit/s) 

 
 
Analys 

Den övre bilden har anpassats utefter den faktiska förbrukningen, och den nedre bilden utefter vår kapacitet. OVPN har kapacitet att leverera 10 Gbit/s i Stockholm, men under januari så låg förbrukningen i snitt på 1930 Mbit/s. 

Trafiktoppen var som högst 3750 Mbit/s, vilket är 37,5% av maxkapaciteten. Den 4:e januari hade vi under kort tid utgående trafik på 5770 Mbit/s eftersom OVPN användes för att delta i en DDoS. Vi mitigerade dock attacken snabbt. 

95:e percentilen låg på 2860 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden hade Stockholm en förbrukning på under 28,6% av maxkapacitet

Stockholm hade en upptid på 99,99% under januari. 


Hemsida 

Upptid (%) 

 
WEB01 hade en upptid på 99,96% i januari, vilket resulterade i en total nedtid på 16 minuter. Hemsidan hade en genomsnittlig responstid på 280 ms. 


Databas 

Upptid (%) 

 
SQL01 hade en upptid på 99,98% i januari, vilket resulterade i en total nedtid på 7 minuter. 

David Wibergh