matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Transparensrapport: Oktober 2014

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

OVPN har som mål att vara så transparent som möjligt gentemot våra kunder. Därför beslutade vi att redovisa mängden trafik som passerar våra servrar varje månad, men även upptiden på varje server och trafiktoppar.

Den här sammanfattningen är den första av sitt slag, men definitivt inte den sista.

VPN01 - Malmö

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN01 - Sammanfattning av trafiktoppar

Trafikmängd (GB)

VPN01 - Sammanfattning av trafikmängd

Analys

VPN01 är servern som har lägst förbrukning av alla våra VPN servrar. Under oktober krypterade och anonymiserade VPN01 totalt 16705 GB (16,3 TB).

Trafiktoppen var som högst 318 Mbit/s, vilket är 31% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg endast på 132 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN01 under 12,9% av maxkapacitet.

VPN01 hade en upptid på 100% under oktober.

VPN02 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN02 - Sammanfattning av trafiktoppar

Trafikmängd (GB)

VPN02 - Sammanfattning av trafikmängd

Analys

VPN02 sattes i drift den 12:e oktober, då vi uppgraderade vår fysiska säkerhet i Stockholm. Under oktober krypterade och anonymiserade VPN02 totalt 11751 GB (11,5 TB).

VPN02 är ansluten med 2x1 Gbit/s, vilket ger en max kapacitet på 2 Gbit/s. Vi räknar däremot på en max kapacitet på 1,4 Gbit/s på grund av "overhead", samt för att vara på den säkra sidan.

Trafiktoppen för VPN02 var som högst 417 Mbit/s, vilket är 29% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 140 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN02 under 9,8% av maxkapacitet.

VPN02 hade en upptid på 100% under oktober.

VPN03 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN03 - Sammanfattning av trafiktoppar

Trafikmängd (GB)

VPN03 - Sammanfattning av trafikmängd

Analys

VPN03 sattes i drift den 12:e oktober, då vi uppgraderade vår fysiska säkerhet i Stockholm. Under oktober krypterade och anonymiserade VPN03 totalt 15445 GB (15,1 TB).

VPN03 är ansluten med 2x1 Gbit/s, vilket ger en max kapacitet på 2 Gbit/s. Vi räknar däremot på en max kapacitet på 1,4 Gbit/s på grund av "overhead", samt för att vara på den säkra sidan.

Trafiktoppen för VPN03 var som högst 472 Mbit/s, vilket är 33% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 189 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN03 under 13,1% av maxkapacitet.

VPN03 hade en upptid på 100% under oktober.

VPN04 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN04 - Sammanfattning av trafiktoppar

Trafikmängd (GB)

VPN04 - Sammanfattning av trafikmängd

Analys

VPN04 sattes i drift den 12:e oktober, då vi uppgraderade vår fysiska säkerhet i Stockholm. Under oktober krypterade och anonymiserade VPN04 totalt 17194 GB (16,8 TB).

VPN04 är ansluten med 2x1 Gbit/s, vilket ger en max kapacitet på 2 Gbit/s. Vi räknar däremot på en max kapacitet på 1,4 Gbit/s på grund av "overhead", samt för att vara på den säkra sidan.

Trafiktoppen för VPN04 var som högst 449 Mbit/s, vilket är 31% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 203 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN04 under 14,2% av maxkapacitet.

VPN04 hade en upptid på 100% under oktober.

WEB01 - Falun

Upptid (%)

WEB01 - Sammanfattning av upptid

Vi hade några driftstörningar med WEB01 under oktober, men vi lyckades ha en upptid på 99,97% och en genomsnittlig svarstid på 160ms. Nedtiden var totalt 13 minuter.

SQL01 - Falun

Upptid (%)

SQL01 - Sammanfattning av upptid

Då SQL01 ligger på samma server som WEB01 hade vi även några små driftstörningar med SQL01 under oktober.

Upptiden var däremot bättre, då vi lyckades ha en upptid på 99,98% vilket betyder en nedtid på 11 minuter. Svarstiden för SQL01 var i genomsnitt 42ms.

SQL02 - Falkenberg

Upptid (%)

SQL02 - Sammanfattning av upptid

SQL02 hade en upptid på 100%, och en genomsnittlig svarstid på 57 ms.

Sammanfattning

Vi lyckades utan problem att hålla en upptid på minst 99.5% under oktober. Det är även tydligt att vi i dagsläget inte är nära vår maxkapacitet, vilket betyder att vi har mycket utrymme att ta in nya kunder, men även för att säkerställa höga hastigheter för våra nuvarande kunder.

Mätning av hastigheten och förbrukningen på servrarna görs genom följande skript, som körs en gång per minut.

#!/bin/bash
RXPREV=-1
TXPREV=-1
for i in 1 2 3; do
  RX=`cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes`
  TX=`cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes`
  if [ $RXPREV -ne -1 ] ; then
      let BWRX=$RX-$RXPREV
      let BWTX=$TX-$TXPREV
      echo "$BWRX|$BWTX|$RX|$TX"
  fi
  RXPREV=$RX
  TXPREV=$TX
  sleep 1
done

Vi sparar således absolut ingen trafikinformation om vad våra kunder gör för att kunna sammanställa den här rapporten. Vi kollar bara på hur många bytes som har gått genom servrarna.

David Wibergh