matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Transparensrapport: Maj 2015

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Det här är den åttonde sammanfattningen vi publicerar. Sammanfattningen redovisar mängden trafik som passerar våra servrar, upptid och trafiktoppar. Vi redovisar även hur många kunder vi har och planer för den närliggande framtiden.

Vi hade inga planerade driftstopp i maj. Däremot upplevde vi en driftstörning i Malmö eftersom det uppstod en liten brand i datahallen. Ingen av vår hårdvara gick sönder och vi återfick normal drift efter 80 minuter. Samtliga VPN-servrar i Stockholm var tillgängliga under driftstörningen.

VPN01 - Malmö

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN01 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analys

VPN01 krypterade och anonymiserade totalt 47 154 GB (46,05 TB) trafik.
Det är en ökning på 4 024 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 535 Mbit/s, vilket är 37,5% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 294 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN01 under 20,7% av maxkapacitet.

VPN01 hade en upptid på 99,996% under maj varav nedtiden berodde på grund av driftstörningen i Malmö.

VPN02 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN02 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analys

VPN02 krypterade och anonymiserade totalt 81 142 GB (79,24 TB) trafik.
Det är en ökning på 15 335 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 709 Mbit/s, vilket är 49,8% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 436 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN02 under 30,6% av maxkapacitet.

VPN02 hade en upptid på 100% under maj.

VPN03 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN03 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analys

VPN03 krypterade och anonymiserade totalt 86 134 GB (84,12 TB) trafik. Det är en ökning på 16 781 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 929 Mbit/s, vilket är 65,2% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 467 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN03 under 32,8% av maxkapacitet.

VPN03 hade en upptid på 100% under maj.

VPN04 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN04 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analys

VPN04 krypterade och anonymiserade totalt 74 542 GB (72,80 TB) trafik. Det är en ökning på 16 769 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 714 Mbit/s, vilket är 50,2% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 390 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN04 under 27,4% av maxkapacitet.

VPN04 hade en upptid på 100% under maj.

VPN05 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN05 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analys

VPN05 krypterade och anonymiserade totalt 9 327 GB (9,11 TB) trafik. Det är en ökning på 3 533 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 261 Mbit/s, vilket är 18,3% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 83 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN05 under 5,8% av maxkapacitet.

VPN05 hade en upptid på 100% under maj.

VPN06 - Malmö

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN06 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analys

VPN06 krypterade och anonymiserade totalt 29 454 GB (28,76 TB) trafik. Det är en minskning på 1 203 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 556 Mbit/s, vilket är 39,1% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 235 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN06 under 16,5% av maxkapacitet.

VPN06 hade en upptid på 99,996% under maj varav nedtiden berodde på grund av driftstörningen i Malmö.

VPN07 - Malmö

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN07 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analys

VPN07 krypterade och anonymiserade totalt 44 679 GB (43,63 TB) trafik. Det är en ökning på 6 410 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 649 Mbit/s, vilket är 45,5% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 279 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN07 under 19,59% av maxkapacitet.

VPN07 hade en upptid på 99,996% under maj varav nedtiden berodde på grund av driftstörningen i Malmö.

VPN08 - Malmö

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN08 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analys

VPN08 krypterade och anonymiserade totalt 46 921 GB (45,82 TB) trafik. Det är en ökning på 9 130 från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 522 Mbit/s, vilket är 36,7% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 291 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN08 under 20,4% av maxkapacitet.

VPN08 hade en upptid på 99,996% under maj varav nedtiden berodde på grund av driftstörningen i Malmö.

WEB01 - Falun

Upptid (%)

WEB01 - Sammanfattning av upptid i maj

WEB01 hade en upptid på 99,52% i maj, vilket resulterade i en total nedtid på 208 minuter.

Nedtiden berodde på att ISP:n som driftar WEB01 & SQL01 hade ett strömavbrott i datahallen. Tyvärr gick inte deras UPS igång på grund av ett fel, men de har korrigerat felet vilket betyder att framtida korta strömavbrott inte kommer att innebära någon nedtid.

SQL01 - Falun

Upptid (%)

SQL01 - Sammanfattning av upptid i maj

SQL01 hade en upptid på 99,55% i maj, vilket resulterade i en total nedtid på 196 minuter.

Nedtiden berodde på att ISP:n som driftar WEB01 & SQL01 hade ett strömavbrott i datahallen. Tyvärr gick inte deras UPS igång på grund av ett fel, men de har korrigerat felet vilket betyder att framtida korta strömavbrott inte kommer att innebära någon nedtid.

SQL02 - Falkenberg

Upptid (%)

SQL02 - Sammanfattning av upptid i maj

SQL02 hade en upptid på 99,99% i maj, vilket resulterade i en total nedtid på 6 minuter.

Nedtiden inträffade eftersom vi uppdaterade MariaDB.

Sammanfattning

Våra VPN-servrar i maj höll en upptid på minst 99,5%. Vi arbetar på att lastbalansera vår hemsida för att säkerställa att en driftstörning på en webbserver inte orsakar något problem med vårt API.

Trafikmängden ökade 18,9% i maj till 410 TB från tidigare 344 TB i april.

OVPN fortsätter att växa snabbt. I början av maj hade OVPN 2250 kunder och i slutet av maj har OVPN 2600 kunder - en ökning på 15,6%!

OVPN växer varje månad med 10-20% vilket gör det tydligt att vårt stora fokus på transparens och säkerhet uppskattas och att OVPN är en väldigt konkurrenskraftig VPN-leverantör.

Även fast OVPN fortsätter att växa utöver förväntan har vi väldigt mycket kapacitet kvar för att ta in nya kunder och samtidigt säkerställa höga hastigheter för våra nuvarande kunder. Vi har möjlighet att hantera och kryptera 20 Gbit/s idagsläget - även fast vi oftast endast utnyttjar mellan 1,5 till 2,5 Gbit/s.

I tidigare sammanfattningar har vi nämnt att vi har planerat expansioner till fler städer i Sverige. Tyvärr har denna expansion temporärt avtagit då vi inte har hittat någon internetleverantör med rimliga priser som kan hantera vår trafikmängd och vill ha en VPN-tjänst som kund. Vi planerar även fortsättningsvis att expandera till fler städer i Sverige men det kommer att kräva en lång dialog med internetleverantörer.

Eftersom vår trafikmängd ökar stadigt och vi garanterar våra kunder att inte översälja så har vi börjat planera inköpet av ytterligare servrar till våra befintliga datahallar. I slutet av sommaren kommer vi att driftsätta åtta nya servrar i Stockholm. Vi kommer således att utöka vår infrastruktur med 100% genom att gå från åtta till sexton servrar.

I april lanserade vi OVPNbox - ett projekt som vi tror helhjärtat på. Vi skickade den första leveransen av boxar i slutet av maj. Beställningarna fortsätter att komma in och den nästkommande försändelse skickas inom några dagar. Därefter kommer vi att ha ett uppehåll på försändelser fram till mitten av juli eftersom vissa leverantörer av hårdvarukomponenterna inte kan garantera leverans under några veckor.

Sommaren har äntligen kommit till Sverige. Detta innebär inte mycket rent praktiskt för oss på OVPN eftersom vi kommer fortsätta att leverera utomordentlig support till våra kunder. Det kommer att gå att ringa, maila och chatta med oss under hela sommaren.

David Wibergh