matomo

Sommarerbjudande - Spara $264 + kostnadsfri OVPN-tshirt vid köp av två års abonnemang
Frånkopplad
IP-adress

44.201.95.84

Internetleverantör
us

Amazon Data Services NoVa

Oskyddad

Din internetleverantör kan avlyssna vad du gör på nätet.

Start Guider OpenVPN OpenWrt

Guide för att konfigurera OpenVPN på OpenWrt

1. Välj hur du vill ansluta till OVPN

2. Installera OpenVPN på din router

Besök LUCI (interfacet på din router) i din webbläsare. Om du inte ändrat standardkonfigurationen så bör du kunna besöka LUCI på http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/

Logga in som root genom att använda ditt lösenord för routergränssnittet. Navigera till SystemSoftware och klicka på Update lists

Under Download and install package, sök efter luci-app-openvpn och openvpn-openssl. Klicka på OK på samtliga för att ladda ner och installera dem.

3. Konfigurera OVPN

Navigera till VPNOpenVPN.

Under OVPN Configuration file upload anger du OVPN som Instance name och väljer konfigurationsfilen du laddade ner i steg 1 i den här guiden. Klicka på Upload.

Klicka på Edit på den nyligen skapade OpenVPN-konfigurationen.

I textfältet längst ner på sidan, ange dina OVPN-autentiseringsuppgifter. Ange användarnamnet på första raden och lösenordet på den andra raden.

Klicka på Save

Klicka på Save & Apply

4. Konfigurera interfacet

Navigera till NetworkingInterfaces. Klicka på Add new interface.

Ange OVPN som namn och välj Unmanaged.

I fältet Interface väljer du -- custom -- och anger tun0. Klicka sen på Enter.

Klicka på Create interface.

Klicka på Edit på det nyligen skapade gränssnittet OVPN.

Under General Settings, se till att Bring up on boot är valt.

Under Advanced Settings, se till att Use built-in IPv6-management är vald.

Under Firewall Settings klickar du på unspecified och väljer -- custom --. Ange namnet ovpn_fw och tryck på Enter. Tryck sedan på Save.

5. Konfigurera brandväggen

Navigera till NetworkingFirewall. Hitta ovpn_fw i listan över interface och klicka sedan på Edit.

Säkerställ att inställningarna är som följande:

Input reject
Output accept
Forward reject
Masquerading Markera, så att den är ibokad
MSS clamping Markera, så att den är ibokad
Covered networks Markera, så att den är ibokad OVPN
Allow forward from source zones LAN

Klicka på Save & Apply

6. Anslut till OVPN

Navigera till VPNOpenVPN.

Anslut till OVPN

Efter några sekunder så bör anslutningen till OVPN ha upprättats. Om anslutningen lyckades så bör du se:

7. Klar

Du bör nu vara ansluten till OVPN och kunna surfa säkert. För att försäkra dig om att allting gick bra, gå in på kontrollpanelen och verifiera att det står att du är ansluten.

Felsökning

Om anslutningen inte fungerar korrekt när du verifierade den i förra steget, så skicka OpenVPN-loggen till oss så kan vi hjälpa dig. Du kan få tag i den genom att skriva:

sudo -i
cat /tmp/openvpn.log

Du kan även kolla om OpenVPN är igång genom att skriva:

ps aux|grep openvpn