matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Utvikling og beta for Android-app

Maximilian Holm, om Produkter og funksjoner

Som vi nevnte i nyhetsbrevet vårt i juni, er Android-appen klar for beta, og flere brukere har allerede prøvd den og gitt mange gode tilbakemeldinger. Vi er nesten klare til å slippe den offentlig til Google Play Store, så i dette blogginnlegget vil vi snakke mer utdypende om Android-appen.

Både Android- og iPhone-appen bruker WireGuard®-protokollen. Det er flere grunner til at vi valgte å gå for WireGuard-protokollen, men noen hovedfaktorer er:

  • WireGuard tilbyr mye større hastighet enn OpenVPN på svakere enheter som telefoner
  • WireGuard er mer batterieffektiv enn OpenVPN, som er en viktig faktor å vurdere hvis du vil være tilkoblet hele dagen uten å hele tiden måtte lade telefonen
  • WireGuard fungerer mye bedre på roaming-enheter enn OpenVPN på grunn av måten den er designet på. På en telefon vil du vanligvis bevege deg mye og bytte fra nettverk til nettverk, så det er viktig at VPN-tilkoblingen kan takle roaming godt.

Vi har designet appen slik at den er enkel å bruke, mens vi fremdeles tilbyr den sikkerheten du forventer fra oss. Som vi har nevnt tidligere, krever WireGuard bruk av nøkkelpar og tildeler deg også en intern statisk IP-adresse bundet til nøkkelen. For å lindre noen potensielle personvernproblemer, vil vår stasjonære klientimplementering av WireGuard (som vi vil snakke om på et senere tidspunkt), samt våre mobile applikasjoner ha muligheten til å fornye nøkkelparet IP-adresse automatisk.


Som standard fornyes nøkkelen hver 14. dag, men i appen kan det justeres til å skje oftere eller sjeldnere. I tillegg kan brukere fornye nøkkelen manuelt ved å trykke på  Regenerer nøkkel-knappen. Til sammenligning har ikke den normale WireGuard-klienten dette alternativet, så hvis brukere vil fornye nøklene sine ved hjelp av det normale WireGuard-programmet, de trenger å gjøre det manuelt. Dette gjør vår egen klient ikke bare enklere å bruke, men det gjør den også mye sikrere.

Selve tilkoblingsprosessen er ganske enkel. Etter at du har logget på appen, blir du ført til tilkoblingsskjermbildet:

Herfra kan du enten trykke på OVPN-logoen for å koble til den raskeste serveren automatisk, eller du kan trykke på det nederste banneret for å åpne serverlisten og velge et land du vil koble til manuelt. For enkelhets skyld viser appen ventetiden til hvert land, hvor en lavere ventetid betyr at forbindelsen sannsynligvis vil bli raskere. For å gjøre raskere servere lettere å finne, er de fargekodede fra grønt til gult til rødt, med røde servere som har høy forsinkelse og grønne servere har lav forsinkelse.

Når du velger "Raskeste server" som er standardalternativet, vil appen automatisk kobles til landet med lavest ventetid.

Koble til en VPN-server skjer nesten øyeblikkelig, og for å indikere tilkoblingsstatus blir OVPN-logoen blå og spinner. For å koble fra VPN-serveren, trykk bare på OVPN-logoen igjen.

I likhet med nettstedet vårt, vil mobilappen være tilgjengelig på svensk, engelsk og tysk. Vi sikter mot Play Store-lansering i juli. Vi er også i ferd med å lage en app for Apple iOS, mer informasjon om den appen vil være tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Maximilian Holm