matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Planlagt tjenesteavbrudd 29 juni 2016 03:00-03:30

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Oppdatering: Alt gikk som planlagt. Alle datasentre i Sverige bruker nå det nye IPv6-delnettet. Vi aktiverte også IPv6 for alle servere i Frankfurt, Tyskland.


OVPN vil ha et planlagt tjenesteavbrudd som påvirker alle servere i Sverige natt mellom tirsdag og onsdag. VPN-serverne i Frankfurt, Tyskland vil ikke bli påvirket av denne nedetiden.

Årsaken til avbruddet er at vi har fått tildelt et nytt IPv6-delnett fra RIPE som vi vil begynne å bruke i stedet for det nåværende vi leier fra Obenetwork.

Tjenesteavbruddet vil være veldig kort per server siden vi bare trenger å starte OpenVPN-prosessene på nytt etter oppdateringen. Vi oppdaterer dette blogginnlegget når tjenesteavbruddet er fullført.


I løpet av et par uker vil vi også begynne å erstatte flere av våre IPv4-adresser til nye siden OVPN har registrert seg som en LIR med RIPE. Vi har derfor fått tildelt /22 IPv4-adresser.

Denne endringen betyr at når noen leter etter adressene våre, vil den oppgi OVPN Integritet AB i stedet for Obenetwork AB. En annen fordel er at vi vil motta alle misbruksrapportene direkte, noe som betyr at vi kan begynne å samle statistikk og presentere den for våre kunder av åpenhetsgrunner.

Alle IPv4-adressene våre blir ikke erstattet, men de fleste vil gjøre det. Derfor vil vi begynne å kontakte kunder som har kjøpt det offentlige IPv4-tillegget, og varsle dem om at den nåværende IP-adressen vil bli erstattet med en ny.

David Wibergh