matomo

Pågående DDoS-angrep mot Obenetwork

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Oppdatering: DDoS-angrepet er redusert. OVPN ble berørt i omtrent ti minutter


Obenetwork opplever for tiden et DDoS-angrep på 40 Gbits i Stockholm, noe som betyr at alle koblinger til datasenteret er fylt med søppeltrafikk. OVPN har derfor en begrenset forbindelse akkurat nå under Obenetworks forsøk på å dempe angrepet. Inntil de har lykkes med å dempe angrepet, foreslår jeg at alle bytter til Malmö-serverne.

David Wibergh