matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Integritet på nätet: Nya hot om böter för Svenska fildelare

Maximilian Holm, om Integritet på nätet

Det råder fortsatt yrväder i Sveriges Internetklimat efter domen mot Bredbandsbolaget för drygt en vecka sedan. Efter det nu nedlagda försöket från Spridningskollen att skicka ut kravbrev till fildelare är det istället dags för en dansk advokatfirma, Njord att driva in skadestånd från fildelare. Enligt uppgifter ska tusentals svenska fildelare vara föremål för nya kravbrev under kommande månader.

Integritet på nätet

Spridningskollen 2.0?

Under efterskalven av domslutet mot Bredbandsbolaget som vi skrev om tidigare i februari, kommer ett besked om ny jakt på fildelare.

I september förra året startades Spridningskollen, vars mål var att skicka ut kravbrev till Svenska fildelare. De fick extremt mycket kritik, vilket ledde till att de i slutet av oktober 2016 meddelade att de lägger ner sitt engagemang i fildelningsfrågan. Glädjen för förespråkare om rätten till ett fritt internet verkar dock vara kortlivad, och Breakit skriver nu om ett nytt engagemang från en Dansk advokatbyrå.

Njord Lawfirm är den advokatbyrå som denna gång valt att ta upp jakten på svenska fildelare, något som de även tidigare gjort i Danmark, Norge och Finland. Målet med jakten är att — precis som med spridningskollen — skicka kravbrev på mellan 2000-3000 kr till svenska fildelare. Skillnaden är dock att Njord Lawfirm nu även har stöd i domslutet mot Bredbandsbolaget som gjorde avvägningen att en internetleverantör har ett juridiskt ansvar att hindra fildelning.

Kraven på utlämning inkom den 10-13 februari, och innehåller IP-adresserna på tusentals svenska fildelare. Telia, som tidigare har gått ut med att de ska sluta spara kundloggar, har tillfälligt blivit förbjudna att radera loggar med ett vite om 200.000kr om de bryter mot förbudet.

“Första gången vi fick en sådan ansökan överklagade vi, eftersom vi inte tycker att den integritetsmässiga uppoffringen står i proportion till de brott man menar har begåtts. Tyvärr förlorade vi. Vi måste följa domstolsbeslut” — Aron Samuelsson, presschef Bredbandsbolaget.

Risk för större genomslagskraft

Det finns två uppenbara argument som vittnar om att jakten på fildelare denna gång kan komma att ha större genomslagskraft än Spridningskollen:

  • De har stöd i Svensk domstol, som tidigare i februari beslutat att svenska internetleverantörer är ansvariga och har på så sätt ett juridiskt tvång att förhindra upphovsrättsintrång.

  • Njord Lawfirm har mer erfarenhet genom sin tidigare jakt på pirater i Danmark, Norge och Finland.

Domstolsbeslut och lagstiftning i ryggen

I mångt och mycket kom Spridningskollen som en blixt från klar himmel. De var även PR-mässigt en flopp, vilket tyder på att de var oförberedd på att hantera den kritik som onekligen skulle komma riktas mot dem.

Internetleverantören Bahnhof var starkt kritiska till Spridningskollen, och drev bland annat kampanjer som hävdade att Spridningskollen själva inskränkte på upphovsrätten genom att inte varumärkesskydda “Spridningskollen”. Bahnhof hade nämligen själva varumärkesskyddat just “Spridningskollen” i ett sätt att visa sina kunder hur man ställde sig i frågan.

Den stora skillnaden i dagsläget är att Njord har domstolsbeslut och större krav på internetleverantörer i ryggen. Med ökade risker för viten och böter, är det mindre troligt att internetleverantörer kommer ställa sig på tvären i samband med att Njord vill få reda på vilka kunder som står bakom IP-adresserna. Det är uppenbarligen inget sammanträffande att Njord skickade in sina kravbrev just 10:e februari, i och med att domslutet mot Bredbandsbolaget kom i mitten av februari. De hade med andra ord väldigt lite att förlora, och allt att vinna — oberoende av resultatet av domen.

Njords tidigare erfarenheter

Utöver att Njord kan lära av Spridningskollens misstag har de också tidigare drivit liknande kampanjer i Danmark, Norge och Finland som redan kan anses ha haft större genomslagskraft än Spridningskollen med tanke på att utskickade kravbrev redan har rapporterats i Norge. Med dessa erfarenheter i ryggen och med tanke på att Njords Jeppe Brogaard Clausen uttrycker sig som att de ska kommunicera kampanjen “upplysande, och så lite aggressivt som möjligt” vittnar det om att de är bättre förberedda än Spridningskollen att driva en kravbrevskampanj mot fildelare.

Vad händer härnäst?

Det är ännu oklart exakt hur många IP-adresser som är föremål för ett kravbrev, men om Njords kampanj visar sig mer effektiv än Spridningskollen kommer de onekligen fortsätta dra åt snaran för fildelare. I vårt tidigare blogginlägg angående domen mot Bredband 2 ställde vi oss frågan hur många domar och beslut som krävs för att Sverige ska upprätta en kinesisk brandvägg. Njords kampanj är ett tydligt exempel på den kaskadeffekt som en dom i fel riktning stegvis kan leda till. Precis som domen mot Bredbandsbolaget i realiteten kommer ha liten påverkan på fildelning då blockeringen är tekniskt lätt att kringgå, ställer vi oss nu frågan om detta skapar ökad medvetenheten och ökad användning av VPN-tjänster och Proxys för att ladda ned anonymt. Även om det synnerligen är oroväckande tider för Internet i Sverige tycks det fortsättningsvis vara så att teknologiska lösningar alltid kommer finna kryphål på de problem som lagstiftning och domslut skapar.

Maximilian Holm