matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Planerad driftstörning 04:00-04:30 den 8:e juni

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Uppdatering: Efter driftstoppet uppkom det problem för kunder som har tilläggstjänsterna Publik IPv4 och Multihop. Dessa problem är helt åtgärdade nu och det går att ansluta igen.

Under driftstoppet åtgärdade vi även en bugg som medförde att vissa klienter blev nedkopplade snabbt efter anslutningen.

Vi modifierade även delar av vårt system som möjliggör att vi i framtiden kan ändra konfigurationen för våra VPN-servrar utan att kräva en omstart av processerna. Detta medför att vi framöver kommer behöva betydligt färre planerade driftstopp eftersom vi kan uppdatera systemet utan att starta om processerna.


Vi kommer under morgonen den 08/06/2015 ha ett driftstopp som påverkar samtliga VPN-servrar. Varje server kommer att ha en nedtid på cirka 10 minuter mellan 04:00-04:30.

Driftstoppet sker för att implementera diverse uppdateringar som förbättrar våra DNS-servrar.

Uppdateringen kommer att medföra att våra DNS-servrar blir snabbare och kan hantera den ökade belastningen som de fått på sistone.

David Wibergh