matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

OVPN er nå et LLC

David Wibergh, om Kunngjøringer

OVPN har i løpet av 2014 vært drevet innen Firma David Wibergh, som er en svensk form for enkeltmannsforetak (SP).

Siden OVPN har vokst betraktelig, har vi besluttet å skille OVPN fra det private eierskapet, og i stedet opprette et aksjeselskap (LLC). LLC ble registrert 05-01-2015 og heter OVPN Integritet AB.

Organisasjonsnummeret i Sverige er 556999-4469.

Hva betyr denne endringen for OVPNs kunder?

Det er lettere å ansette folk i en LLC enn en SP. Det vil også føre til økt gjennomsiktighet ettersom alle kan se selskapets økonomi.

David Wibergh