matomo

Frakoblet

Bilder av serverstativet i Stockholm

David Wibergh, om Produkter og funksjoner

I dag (17. august) utførte vi en stor oppgradering av infrastrukturen vår i Stockholm. Vi migrerte all maskinvare fra et rack med 20U til et med 42U, distribuerte en ny switch og koblet alle VPN-servere med 10 Gbit/s.


Forsiden av serverstativet

The front of the server rack in Stockholm

Den nedre delen av fronten

The lower part of the front

Nærbilde av serverne tatt fra fronten

Close-up of the servers taken from the front

Baksiden av serverstativet

The back of the server rack

Serverne hentet fra baksiden av serverstativet

 The servers taken from the back of the server rack

Kabling på høyre side av serverstativet

Cabling on the right-hand side of the server rack.

Kabling på venstre side av serverstativet

 Cabling on the left-hand side of the server rack

Nærbilde av switchene og flere sockets

Close-up of the switches and multiple sockets


Vi bruker for øyeblikket veldig lite av den tilgjengelige plassen i serverstativet. Dette sikrer rom for fremtidige installasjoner dersom det skulle være behov for det.

David Wibergh