matomo

Frånkopplad

Schemalagd uppdatering 03:00-03:05 den 08/11/2014

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Flera av våra kunder har begärt möjligheten att kunna inaktivera IPv6 då vissa enheter inte har stöd för IPv6. Vi har således schemalagt en uppdatering som kommer att träda i kraft morgonen den 08/11/2014.

I kontrollpanelen kommer man därefter att kunna välja om man vill ha IPv6 aktiverat eller inte. Om man väljer att IPv6 är inaktiverat så får man ingen IPv6-adress utav oss.

Uppdateringen kommer max att ta fem minuter, då det endast kräver en omstart av våra OpenVPN processer.

Om du har några frågor som inte har besvarats, tveka inte att kontakta support@ovpn.com.

David Wibergh