matomo

Frånkopplad

OVPN blir ännu mer transparent

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

Kunder väljer OVPN eftersom vi bevisar alla våra påståenden. Ingen behöver blint lita på att vi värnar om våra kunders säkerhet, eftersom vi redovisar exakt hur vi säkerställer en hög säkerhet för våra kunder.

OVPN är den enda VPN-leverantören i Sverige (Europa?) som förklarar hur vi säkerställer att absolut inga loggar sparas, samt vilka exakta åtgärder som har tagits för att säkerställa en hög fysisk säkerhet.

Nu har vi bestämt oss för att ta detta till en helt ny nivå, och visa betydligt mer information om vår infrastruktur.


Varje månad kommer det att publiceras en artikel på bloggen som redogör vilken trafikmängd som har passerat våra VPN-servrar, men även trafiktoppar och 95th-grafer.

Vi kommer också publicera grafer över upptiden på samtliga servrar, så att det blir tydligt om vi håller vår 99.5% upptidsgaranti.


Varför har vi valt att vara ännu mer transparent kring OVPN och vår infrastruktur?

För oss är det viktigt att bevisa för våra kunder att vi inte översäljer våra abonnemang. Genom att visa att vi inte är nära vår nuvarande kapacitetsbegränsning, bevisar vi att vi har mycket utrymme för att säkerställa höga hastigheter för våra kunder, men även för att ta in ytterligare kunder.

Genom att publicera grafer över upptiden på samtliga servrar så bevisar vi att OVPN har en hållbar och stabil infrastruktur, och har möjlighet att hålla vår upptidsgaranti på 99.5%.

Den första artikeln kommer att publiceras på måndagen den 03/11/2014 och kommer redovisa information för September.

David Wibergh