matomo

Spara $264 + kostnadsfri OVPN-tshirt vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad
IP-adress

3.238.118.80

Internetleverantör
us

Amazon Data Services NoVa

Oskyddad

Din internetleverantör kan avlyssna vad du gör på nätet.

Transparensrapport: November 2014

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

OVPN har som mål att vara så transparent som möjligt gentemot våra kunder. Därför beslutade vi att redovisa mängden trafik som passerar våra servrar varje månad, men även upptiden på varje server och trafiktoppar.

Tidigare har vi sammanfattat oktober, vilket medför att det här är den andra sammanfattning vi gör.

Eftersom den här sammanfattningen publicerades ganska sent, kommer det ännu en sammanfattning för december om cirka en veckas tid.

VPN01 - Malmö

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN01 - Sammanfattning av trafiktoppar i november

Analys

VPN01 krypterade och anonymiserade totalt 28 230 GB (27,6 TB) trafik.

Trafiktoppen var som högst 557 Mbit/s, vilket är 54,4% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg endast på 206 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN01 under 20,1% av maxkapacitet.

VPN01 hade en upptid på 99,96% under november.

VPN02 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN02 - Sammanfattning av trafiktoppar i november

Analys

Under november krypterade och anonymiserade VPN02 totalt 27 205 GB (26,6 TB) trafik.

Trafiktoppen för VPN02 var som högst 553 Mbit/s, vilket är 38,8% av maxkapaciteten på 1,4 Gbit/s.

95:e percentilen låg på 216 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN02 under 15,2% av maxkapacitet.

VPN02 hade en upptid på 99,6% under november.

VPN03 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN03 - Sammanfattning av trafiktoppar i november

Analys

Under november krypterade och anonymiserade VPN03 totalt 32 398 GB (31,6 TB) trafik.

Trafiktoppen för VPN03 var som högst 741 Mbit/s, vilket är 52% av maxkapaciteten på 1,4 Gbit/s.

95:e percentilen låg på 235 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN03 under 16,5% av maxkapacitet.

VPN03 hade en upptid på 99,9% under november.

VPN04 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN04 - Sammanfattning av trafiktoppar i november

Analys

Under november krypterade och anonymiserade VPN04 totalt 31 561 GB (30,8 TB) trafik.

Trafiktoppen för VPN04 var som högst 490 Mbit/s, vilket är 34,4% av maxkapaciteten på 1,4 Gbit/s.

95:e percentilen låg på 220 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN04 under 15,4% av maxkapacitet.

VPN04 hade en upptid på 99,9% under november.

WEB01 - Falun

Upptid (%)

WEB01 - Sammanfattning av upptid i november

Vi hade några driftstörningar med WEB01 under november, men vi lyckades ha en upptid på 99,81% vilket betyder att nedtiden var totalt 82 minuter.

SQL01 - Falun

Upptid (%)

SQL01 - Sammanfattning av upptid i november

Vi hade några väldigt korta driftstörningar med SQL01 under november, vilket resulterade i en upptid på 99,98%. Nedtiden för SQL01 under november var således 7 minuter.

Eftersom nedtiden var så pass kort så märker man inte av den i grafen ovan eftersom grafen innehåller 43 120 datapunkter, varav endast 7 hade ett Y värde på 0.

SQL02 - Falkenberg

Upptid (%)

SQL02 - Sammanfattning av upptid i november

SQL02 hade precis som SQL01 en upptid på 99,98% i november, men hade en nedtid på 8 minuter istället för 7 som SQL01 hade.

Eftersom nedtiden var så pass kort så märker man inte av den i grafen ovan eftersom grafen innehåller 43 120 datapunkter, varav endast 8 hade ett Y värde på 0.

Sammanfattning

Vi lyckades under november månad hålla en upptid på minst 99.5%. Det är även tydligt att vi under november inte var nära vår maxkapacitet, vilket betyder att vi har mycket utrymme att ta in nya kunder, men även för att säkerställa höga hastigheter för våra nuvarande kunder.

Förutom att kunna leverera snabba hastigheter, har vi även en väldigt stark fysisk säkerhet i Stockholm. I mars kommer vi förstärka den fysiska säkerheten i Malmö, och då har vi även möjlighet att erbjuda Multihop.

David Wibergh