matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Transparensrapport: December 2014

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Det här är den tredje sammanfattningen vi publicerar som redovisar mängden trafik som passerar våra servrar, upptid och trafiktoppar.

Under december hade vi ett planerat driftstopp för att uppdatera servrarna, strukturera om rackskåpet samt starta om vår switch. Driftstörningen minskade således vår upptid för servrarna i Stockholm.

VPN01 - Malmö

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN01 - Sammanfattning av trafiktoppar i december

Analys

VPN01 krypterade och anonymiserade totalt 31 317 GB (30,6 TB) trafik.

Trafiktoppen var som högst 451 Mbit/s, vilket är 44,0% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg endast på 232 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN01 under 22,7% av maxkapacitet.

VPN01 hade en upptid på 99,96% under december. Eftersom driftstoppet endast påverkade servrarna i Stockholm är 99,96% den slutgiltiga upptiden.

VPN02 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN02 - Sammanfattning av trafiktoppar i december

Analys

Under december krypterade och anonymiserade VPN02 totalt 45 546 GB (44,5 TB) trafik.

Trafiktoppen för VPN02 var som högst 591 Mbit/s, vilket är 41,2% av maxkapaciteten på 1,4 Gbit/s.

95:e percentilen låg på 295 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN02 under 20,6% av maxkapacitet.

VPN02 hade en upptid på 99,77% under december. När man tar hänsyn till vårt planerade driftstopp så sänktes upptiden till 99,62%.

VPN03 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN03 - Sammanfattning av trafiktoppar i december

Analys

Under december krypterade och anonymiserade VPN03 totalt 41 473 GB (40,5 TB) trafik.

Trafiktoppen för VPN03 var som högst 651 Mbit/s, vilket är 45,5% av maxkapaciteten på 1,4 Gbit/s.

95:e percentilen låg på 278 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN03 under 19,4% av maxkapacitet.

VPN03 hade en upptid på 99,9% under december. När man tar hänsyn till vårt planerade driftstopp så sänktes upptiden till 99,95%.

VPN04 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN04 - Sammanfattning av trafiktoppar i december

Analys

Under december krypterade och anonymiserade VPN04 totalt 52 913 GB (51,7 TB) trafik.

Trafiktoppen för VPN04 var som högst 705 Mbit/s, vilket är 49,2% av maxkapaciteten på 1,4 Gbit/s.

95:e percentilen låg på 362 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN04 under 25,4% av maxkapacitet.

VPN04 hade en upptid på 99,92% under december. När man tar hänsyn till vårt planerade driftstopp så sänktes upptiden till 99,69%.

VPN05 - Stockholm (Delaware)

Den 19:e december erbjöd vi våra kunder amerikanska IP-adresser som är kopplade till en ny server.

Eftersom servern först kom i produktion den 19:e december så kommer vi börja redovisa trafik & upptid för VPN05 nästa månad.

WEB01 - Falun

Upptid (%)

WEB01 - Sammanfattning av upptid i december

WEB01 hade en upptid på 99,93% i december, vilket resulterade i en total nedtid på 30 minuter.

Eftersom nedtiden var så pass kort så märker man inte av den i grafen ovan eftersom grafen innehåller 43 120 datapunkter, varav endast 30 hade ett Y värde på 0.

SQL01 - Falun

Upptid (%)

SQL01 - Sammanfattning av upptid i december

Vi hade några väldigt korta driftstörningar med SQL01 under december, vilket resulterade i en upptid på 99,97%. Nedtiden för SQL01 under december var således 12 minuter.

Eftersom nedtiden var så pass kort så märker man inte av den i grafen ovan eftersom grafen innehåller 43 120 datapunkter, varav endast 12 hade ett Y värde på 0.

SQL02 - Falkenberg

Upptid (%)

SQL02 - Sammanfattning av upptid i december

SQL02 hade en upptid på 99,96% i december, vilket resulterade i en total nedtid på 18 minuter.

Eftersom nedtiden var så pass kort så märker man inte av den i grafen ovan eftersom grafen innehåller 43 120 datapunkter, varav endast 18 hade ett Y värde på 0.

Sammanfattning

Vi lyckades under december månad hålla en upptid på minst 99.5% även fast vi hade ett planerat driftstopp. Det är även tydligt att vi under december inte var nära vår maxkapacitet, vilket betyder att vi har mycket utrymme att ta in nya kunder, men även för att säkerställa höga hastigheter för våra nuvarande kunder.

VPN04 hade högst trafikförbrukning under december och VPN01 hade lägst. Från föregående månad så har trafiken som vi anonymiserar och krypterar ökat nämnvärt.

Under december krypterade och anonymiserade OVPN hela 51 855 GB (50,6 TB) mer trafik än under november månad.

David Wibergh