matomo

Planerad driftstörning: nio VPN-servrar i Stockholm den 10 september 05:00-10:00 UTC

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Uppdatering: Driftstoppet har blivit avslutat och gick enligt plan. Samtliga VPN-servrar är uppe, och VPN74-VPN76 finns även nu också tillgängliga i Stockholm.

Bilder på rackskåpet:


För några månader köpte vi in tre stycken Supermicro SuperServer 5038ML-H12TRF, som består av 12 noder, där varje nod är utrustad med en Intel® Xeon® E3-1271v3 3.6GHz processor, 16 GB RAM och 2x1 GbE Intel NICs.

Vi har nu tänkt att driftsätta en av dessa bladsystem i Stockholm och då ta några andra server ut ur drift. Därav, kommer vissa VPN-servrar att vara otillgängliga under driftstoppet då vi byter ut dem mot ny hårdvara. Driftstoppet påverkar totalt nio servrar:

 • VPN02
 • VPN03
 • VPN04
 • VPN05
 • VPN60
 • VPN61
 • VPN62
 • VPN63
 • VPN64

Underhållet är utsatt att vara 5 timmar men det bör vara betydligt kortare än så. Vi kommer att sätta servrarna till offline i vårt system från och med söndag den 8 september för att minimera antalet användare som är anslutna till dem.

Eftersom det nya bladsystemet består av 12 servrar, betyder det att vi efter driftstoppet har hela 28 VPN-servrar i Stockholm, då tre nya VPN-servrar introduceras:

 • VPN74
 • VPN75
 • VPN76

Servrarna som vi tar ut ur drift i Stockholm kommer att användas för att skickas till nya datahallar.

Tid för underhåll

Starttid: 2019-09-10 05:00 UTC (YYYY-MM-DD)
Sluttid: 2019-09-10 10:00 UTC (YYYY-MM-DD)

David Wibergh