matomo

Planerad driftstörning: alla VPN-servrar i Göteborg den 15 oktober 08:00-12:00 UTC

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Uppdatering: driftstoppet är avklarat och tog endast 32 minuter att genomföra.


För några månader köpte vi in tre stycken Supermicro SuperServer 5038ML-H12TRF, som består av 12 noder, där varje nod är utrustad med en Intel® Xeon® E3-1271v3 3.6GHz processor, 16 GB RAM och 2x1 GbE Intel NICs.

Den 10e september så driftsatte vi ett av dessa system i Stockholm och nu är det dags att göra samma sak i Göteborg då trafiken i Göteborg har ökat väldigt mycket på sistone. Bladservern kommer att ersätta de befintliga VPN-servrarna i Göteborg.

Underhållet är utsatt att vara fyra timmar men det bör vara betydligt kortare än så. Eftersom det nya bladsystemet består av 12 servrar, betyder det att vi efter driftstoppet har 12 VPN-servrar i Göteborg, då sex nya VPN-servrar introduceras:

  • VPN78
  • VPN79
  • VPN80
  • VPN81
  • VPN82
  • VPN83

Tid för underhåll

Starttid: 2019-10-15 08:00 UTC (YYYY-MM-DD)
Sluttid: 2019-10-15 12:00 UTC (YYYY-MM-DD)

David Wibergh