matomo

Planerad driftstörning: Alla VPN-servrar den 20 augusti 04:00-07:00 UTC

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Uppdatering: Driftstoppet var färdigt 06:25 UTC. Kontakta supporten om du upplever några problem med att ansluta till servrarna.

---

Efter omfattande tester på VPN57 den senaste månaden och därefter på samtliga VPN-servrar i Göteborg den senaste veckan, känner vi oss trygga att uppdatera samtliga VPN-servrar vi har till den nya diskbilden.

Den nya diskbilden medför stora förbättringar i anslutningstid då anslutningar bör gå mellan 5-10 sekunder snabbare än tidigare.

Underhållet är utsatt att vara 3 timmar men det bör vara kortare än så.

Tid för underhåll

Starttid: 2019-08-20 04:00 UTC (YYYY-MM-DD)
Sluttid: 2019-08-20 07:00 UTC (YYYY-MM-DD)

David Wibergh