matomo

Spara $264 + kostnadsfri OVPN-tshirt vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad
IP-adress

3.238.118.80

Internetleverantör
us

Amazon Data Services NoVa

Oskyddad

Din internetleverantör kan avlyssna vad du gör på nätet.

Klient v1.9.1 är tillgänglig

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

Version 1.9.1 innehåller flera stora stabilitets- och funktionsförbättringar samt vissa säkerhetsförbättringar.

Lista över förändringar i v1.9.1

  • Buggfix: löst ett problem där klienten inte alltid stängdes ner när man trycker på Avsluta i systemfältet
  • Buggfix: löst ett problem där klienten inte kan uppdatera automatiskt om Automatisk anslutning är aktiverat
  • Buggfix: löst ett problem med installeraren på Windows 10
  • Buggfix: löst ett problem där mellanslag inte automatiskt togs bort i slutet av angivna användarnamn
  • Buggfix: stabilisering av kontrollen för att hämta extern IP-adress efter VPN-anslutning
  • Buggfix: löst ett problem där klienten återanslöt om en iPhone eller iPad kopplas in i datorn med USB-kabel på macOS.
  • Buggfix: förbättrat avståndet av frågetecken på Inställning-sidan
  • Buggfix: löst ett problem där klienten kunde frysa om man tryckte på Tab-knappen på tangentbordet flera gånger
  • Buggfix: muspekaren ska nu korrekt byta form när man håller den över menyn
  • Förbättring: minskat CPU-användandet för klienten
  • Förbättring: slumpat servervalet när flera servrar har samma belastning
  • Förbättring: klienten kommer nu kunna autentisiera och logga in även om OVPN.com är otillgängligt
  • Förbättring: ändrat formateringen för anslutningstiden på Windows när man hållerm uspekaren över ikonen i systemfältet
  • Förbättring: tillåt användandet av tun0-tun32 som nätverksgränssnitt på macOS
  • Förbättring: inaktivera möjligheten att använda ARP PING på användares VPN adresser på Ubuntu (CVE-2019-14899)
  • Förbättring: lagt till VPN-anslutningen som standardgateway på Windows för att lösa ett problem där vissa Microsoft-produkter tror att  datorn inte har någon internetanslutning
  • Förbättring: snabbat upp återanslutningstiden på Microsoft och Ubuntu när man går mellan trådlösa nätverk.
  • Improvement: ändrat kommunikationsmetoden i klienten från websockets till IPC
  • Nytt: lagt till val för krypteringsstyrka vilket låter användare nedgradera från AES-256-GCM till AES-128-GCM

  Hur kan jag uppgradera klienten?

  1. Starta klienten
  2. Du kommer få upp en notifikation som frågar om du vill uppgradera till version 1.9.1
  3. Tryck på Ja
  4. Vänta på att installationen ska slutföras och skriv in ditt datorlösenord om nödvändigt
  5. Så fort installationen avslutas så startar klienten automatiskt

  Om den automatiska uppdateringen av någon anledning misslyckas

  Om något går fel stänger du bara klienten och installerar det manuellt. Nedladdningslänkarna för varje operativsystem finns nedan.

  Nedladdning för Windows
  Nedladdning för MacOS
  Nedladdning för Ubuntu

  David Wibergh