matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Installera OpenVPN på en GL-iNet router

Guiden är även tillgänglig på English, Deutsch och Norsk

Uppdaterades: 10 januari 2023

1. Ladda ner konfigurationen du vill använda

2. Konfigurera OpenVPN

Navigera till VPN → OpenVPN Client

Klicka på +Add a new OpenVPN Configuration

Ett nytt fönster kommer visas. Klicka-och-dra konfigurationsfilen du laddade ner i det tidigare steget till fönstret, eller klicka i fönstret och välj filen manuellt.

Efter att du har laddat upp konfigurationsfilen så kommer tre nya fält visas. Skriv in ett namn (Description) för anslutningen, samt ditt OVPN-användarnamn (Username) och lösenord (Password).

Description
OVPN
User Name
(skriv in ditt användarnamn för OVPN)
Password
(skriv in ditt lösenord för OVPN)

Klicka på Submit

Varför OVPN?

OVPN är en domstolsbeprövad VPN-tjänst som erbjuder ett tryggt internet utan lands- eller streamingrestriktioner där annonser inte längre följer ditt varenda steg.

Läs mer

3. Byt DNS servers

Navigera till More settings → Custom DNS Server

Säkerställ att DNS Rebinding Attack Protection är aktiverat

Säkerställ att Override DNS Settings for All Clients är aktiverat

Säkerställ att DNS over TLS (CloudFlare or NextDNS) är inaktiverat

Säkerställ att Dnscrypt-Proxy Settings är inaktiverat

Säkerställ att Manual DNS Server Settings är aktiverat

I fälten DNS Server1 och DNS Server2, skriv in följande information:
46.227.67.134
192.165.9.158

Klicka på Apply

4. Anslut till OVPN

Navigera till VPN → OpenVPN Client

För att ansluta, välj den OpenVPN profile du konfigurerade i steg 2 och klicka på Connect

Om allt gick väl så ska en IP-adress visas i fältet IP Address och statusen för OpenVPN-anslutningen ska bli grön.

5. Verifiera att anslutningen fungerade

Du bör nu vara ansluten till OVPN och kunna surfa säkert. För att försäkra dig om att allting gick bra, gå in på kontrollpanelen och verifiera att det står att du är ansluten.