matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Installera OVPN på Edgerouter (EdgeOS)

Guiden är även tillgänglig på English, Deutsch och Norsk

Uppdaterades: 14 januari 2022

1. SSH:a in i routern

Anslut till din Edgerouter genom att skriva ssh ubnt@router IP. Om du har ändrat användarnamnet för adminkontot så måste du använda det istället för ubnt. Router IP är ip-adressen till Edgeroutern. Om du inte ändrat några standardinställningar så ska du skriva, ssh ubnt@192.168.1.1.

2. Ladda ner konfigurationen du vill använda

Använd OVPN om säkerhet är av betydelse

Din säkerhet och integritet är OVPN:s kärnfokus. Därför har vi flera nivåer av säkerhetsimplementationer.

Läs mer

3. Ange dina inloggningsuppgifter

echo  "ÄNDRA TILL DITT ANVÄNDARNAMN"  >> /config/user-data/credentials
echo "ÄNDRA TILL DITT LÖSENORD" >> /config/user-data/credentials

4. Konfigurera nätverksadaptrar

Kör följande kommandon:

configure
set interfaces openvpn vtun0 config-file /config/user-data/ovpn.ovpn
set interfaces openvpn vtun0 description 'OpenVPN VPN tunnel'

commit

edit service dns forwarding
set name-server 46.227.67.134
set name-server 192.165.9.158
top

set system name-server 127.0.0.1
commit
save
exit
configure
set interfaces openvpn vtun0 config-file /config/user-data/ovpn.ovpn
set interfaces openvpn vtun0 description 'OpenVPN VPN tunnel'

commit

edit service dns forwarding
set name-server 217.64.148.33
set name-server 192.165.9.157
top

set system name-server 127.0.0.1
commit
save
exit

5. Routerns interface

Öppna din webbläsare och logga in i Edgerouterns webbläsarinterface. Det är på samma IP-adress som du använde för att SSH:a in i routern i första steget, och är som standard 192.168.1.1

Navigera till Firewall/NAT. Klicka på NAT. Klicka på + Add Source NAT Rule.

Skriv:

Description
masquerade for vtun0
Enable
Markera, så att den är ibokad
Outbound Interface
vtun0
Translation
Use Masquerade
Exclude from NAT
Ska inte vara markerad
Enable Logging
Ska inte vara markerad
Protocol
All protocols
Src Address
(lämna helt tomt)
Src Port
(lämna helt tomt)
Src Address Group
(lämna helt tomt)
or interface Addr
(lämna helt tomt)
Src Network Group
(lämna helt tomt)
Src Port Group
(lämna helt tomt)
Dest Address
(lämna helt tomt)
Dest Port
(lämna helt tomt)
Dest Address Group
(lämna helt tomt)
or Interface Addr
(lämna helt tomt)
Dest Network Group
(lämna helt tomt)
Dest Port Group
(lämna helt tomt)

Spara ändringarna

Klicka på masquerade for vtun0 och dra den så att den hamnar ovanför masquerade for WAN. Klicka därefter på Save Rule Order.

6. Klar

Du bör nu vara ansluten till OVPN och kunna surfa säkert. För att försäkra dig om att allting gick bra, gå in på kontrollpanelen och verifiera att det står att du är ansluten.

Felsökning

Om anslutningen inte fungerar korrekt när du verifierade den i förra steget, så skicka OpenVPN-loggen till oss så kan vi hjälpa dig. Du kan få tag i den genom att skriva:

cat /tmp/openvpn.log