matomo

Vidarebefordra portar i OVPN

David Wibergh, om Produkter & infrastruktur

En stor fördel med OVPN är att det går att vidarebefordra portar när du är ansluten. Genom att vidarebefordra en port kan du exempelvis köra en webbserver på din enhet även fast enheten är ansluten till OVPN.

Vidarebefordring av portar är mer känt som port forwarding.

Hur öppnar man en port?

Det första du behöver göra är att logga in. När du väl är inne i kontrollpanelen klickar du på Profil och väljer sedan Portar för antingen OpenVPN eller WireGuard, beroende på vilken du vill öppna portarna för.

Portvidarebefodran

När du öppnar en port kan du välja om det ska vara TCP, UDP eller TCP och UDP.

Du kan inte bestämma vad det ska vara för portnummer som vidarebefordras, utan du blir tilldelad ett portnummer som är tillgänligt.

Portnummret kommer att vara i spannet 49152-65534 eftersom vi följer RFC6335 kring tilldelade portnummer.

Återanslut efter porten öppnas

Efter att du har öppnat en port i kontrollpanelen måste du återansluta till OVPN för att porten ska öppnas. Om du inte återansluter kommer porten att förbli stängd.

Hur många portar får man öppna?

I dagsläget har vi en gräns på sju portar per konto. Gränsen kan i framtiden ökas eller minskas, allt beror på efterfrågan.

David Wibergh