matomo

Frånkopplad

Transparensrapport: maj 2022

Maximilian Holm, om Driftinformation & transparensrapporter


Sammanfattning

Våra VPN-servrar höll en upptid på över 99,5% i maj. Totalt krypterade OVPN 11716.8 TB.

Under maj mottogs 3578 begäran.

  1. Utav dessa var 3578 från upphovsrättsinnehavare

Eftersom vi inte har några loggar har vi aldrig gett ut sådan information.

Nedan finns statistik för varje datahall vi har servrar i.

VPN-servrar i Wien, Österrike

OVPN:s datahall i Wien, Österrike har 2 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 2 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 167 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 405 Mbit/s, vilket är 20% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 336.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Wien en förbrukning på under 17% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Wien 47.9 TB trafik

Wien hade en upptid på 99.99% under maj.

VPN-servrar i Sydney, Australien

OVPN:s datahall i Sydney, Australien har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 71 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 301 Mbit/s, vilket är 30% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 146.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Sydney en förbrukning på under 15% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Sydney 28.7 TB trafik

Sydney hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Toronto, Kanada

OVPN:s datahall i Toronto, Kanada har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 252 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 456 Mbit/s, vilket är 46% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 389.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Toronto en förbrukning på under 39% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Toronto 77.8 TB trafik

Toronto hade en upptid på 99.99% under maj.

VPN-servrar i Zurich, Schweiz

OVPN:s datahall i Zurich, Schweiz har 2 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 2 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 250 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 571 Mbit/s, vilket är 29% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 432.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Zurich en förbrukning på under 22% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Zurich 78.9 TB trafik

Zurich hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Erfurt, Tyskland

OVPN:s datahall i Erfurt, Tyskland har 2 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 2 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 163 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 429 Mbit/s, vilket är 21% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 382.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Erfurt en förbrukning på under 19% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Erfurt 49.6 TB trafik

Erfurt hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Frankfurt, Tyskland

OVPN:s datahall i Frankfurt, Tyskland har 4 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 4 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 371 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 609 Mbit/s, vilket är 15% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 577.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Frankfurt en förbrukning på under 14% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Frankfurt 106.7 TB trafik

Frankfurt hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Offenbach, Tyskland

OVPN:s datahall i Offenbach, Tyskland har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 292 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 508 Mbit/s, vilket är 51% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 464.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Offenbach en förbrukning på under 46% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Offenbach 78.5 TB trafik

Offenbach hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Köpenhamn, Danmark

OVPN:s datahall i Köpenhamn, Danmark har 2 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 2 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 193 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 412 Mbit/s, vilket är 21% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 381 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Köpenhamn en förbrukning på under 19% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Köpenhamn 58.1 TB trafik

Köpenhamn hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Madrid, Spanien

OVPN:s datahall i Madrid, Spanien har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 128 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 387 Mbit/s, vilket är 39% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 247.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Madrid en förbrukning på under 25% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Madrid 40.2 TB trafik

Madrid hade en upptid på 99.98% under maj.

VPN-servrar i Helsingfors, Finland

OVPN:s datahall i Helsingfors, Finland har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 264 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 794 Mbit/s, vilket är 79% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 566 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Helsingfors en förbrukning på under 57% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Helsingfors 68.4 TB trafik

Helsingfors hade en upptid på 99.9% under maj.

VPN-servrar i Paris, Frankrike

OVPN:s datahall i Paris, Frankrike har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 205 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 597 Mbit/s, vilket är 60% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 389 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Paris en förbrukning på under 39% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Paris 55.3 TB trafik

Paris hade en upptid på 99.88% under maj.

VPN-servrar i London, Storbritannien

OVPN:s datahall i London, Storbritannien har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 184 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 438 Mbit/s, vilket är 44% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 310.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade London en förbrukning på under 31% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i London 49.8 TB trafik

London hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Milano, Italien

OVPN:s datahall i Milano, Italien har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 43 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 181 Mbit/s, vilket är 18% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 117.8 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Milano en förbrukning på under 12% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Milano 6.5 TB trafik

Milano hade en upptid på 99.8% under maj.

VPN-servrar i Tokyo, Japan

OVPN:s datahall i Tokyo, Japan har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 50 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 177 Mbit/s, vilket är 18% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 155.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Tokyo en förbrukning på under 16% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Tokyo 18.1 TB trafik

Tokyo hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Amsterdam, Nederländerna

OVPN:s datahall i Amsterdam, Nederländerna har 5 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 5 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 1444 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 1937 Mbit/s, vilket är 39% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 1832 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Amsterdam en förbrukning på under 37% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Amsterdam 399 TB trafik

Amsterdam hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Oslo, Norge

OVPN:s datahall i Oslo, Norge har 3 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 3 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 447 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 660 Mbit/s, vilket är 22% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 592 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Oslo en förbrukning på under 20% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Oslo 102.3 TB trafik

Oslo hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Warszawa, Polen

OVPN:s datahall i Warszawa, Polen har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 122 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 356 Mbit/s, vilket är 36% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 286.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Warszawa en förbrukning på under 29% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Warszawa 29.4 TB trafik

Warszawa hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Bukarest, Rumänien

OVPN:s datahall i Bukarest, Rumänien har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 142 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 300 Mbit/s, vilket är 30% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 253 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Bukarest en förbrukning på under 25% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Bukarest 41.9 TB trafik

Bukarest hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Göteborg, Sverige

OVPN:s datahall i Göteborg, Sverige har 12 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 10 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 3160 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 3908 Mbit/s, vilket är 39% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 3779 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Göteborg en förbrukning på under 38% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Göteborg 950.8 TB trafik

Göteborg hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Malmö, Sverige

OVPN:s datahall i Malmö, Sverige har 15 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 10 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 2530 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 3809 Mbit/s, vilket är 38% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 3699.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Malmö en förbrukning på under 37% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Malmö 785.4 TB trafik

Malmö hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Stockholm, Sverige

OVPN:s datahall i Stockholm, Sverige har 28 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 40 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 18027 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 24471 Mbit/s, vilket är 61% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 22810 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Stockholm en förbrukning på under 57% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Stockholm 5588.3 TB trafik

Stockholm hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Sundsvall, Sverige

OVPN:s datahall i Sundsvall, Sverige har 4 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 8 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 628 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 1080 Mbit/s, vilket är 14% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 779.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Sundsvall en förbrukning på under 10% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Sundsvall 2599.8 TB trafik

Sundsvall hade en upptid på 99.95% under maj.

VPN-servrar i Singapore, Singapore

OVPN:s datahall i Singapore, Singapore har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 66 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 304 Mbit/s, vilket är 30% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 240 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Singapore en förbrukning på under 24% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Singapore 25.1 TB trafik

Singapore hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Kyiv, Ukraina

OVPN:s datahall i Kyiv, Ukraina har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 79 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 164 Mbit/s, vilket är 16% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 157.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Kyiv en förbrukning på under 16% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Kyiv 30.3 TB trafik

Kyiv hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Atlanta, USA

OVPN:s datahall i Atlanta, USA har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 130 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 432 Mbit/s, vilket är 43% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 337.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Atlanta en förbrukning på under 34% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Atlanta 34.5 TB trafik

Atlanta hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Chicago, USA

OVPN:s datahall i Chicago, USA har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 186 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 386 Mbit/s, vilket är 39% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 357.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Chicago en förbrukning på under 36% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Chicago 55.3 TB trafik

Chicago hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i Dallas, USA

OVPN:s datahall i Dallas, USA har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 278 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 780 Mbit/s, vilket är 78% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 432.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Dallas en förbrukning på under 43% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Dallas 64.5 TB trafik

Dallas hade en upptid på 99.6% under maj.

VPN-servrar i Los Angeles, USA

OVPN:s datahall i Los Angeles, USA har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 284 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 697 Mbit/s, vilket är 70% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 535.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Los Angeles en förbrukning på under 54% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Los Angeles 75.3 TB trafik

Los Angeles hade en upptid på 99.65% under maj.

VPN-servrar i Miami, USA

OVPN:s datahall i Miami, USA har en VPN server och en kapacitet att leverera 1 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 222 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 371 Mbit/s, vilket är 37% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 361.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade Miami en förbrukning på under 36% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i Miami 63.2 TB trafik

Miami hade en upptid på 100% under maj.

VPN-servrar i New York, USA

OVPN:s datahall i New York, USA har 2 VPN-servrar och en kapacitet att leverera 2 Gbit/s. Under maj låg förbrukningen i genomsnitt på 394 Mbit/s.

Trafiktoppen var som högst 882 Mbit/s, vilket är 44% av maxkapaciteten. 95:e percentilen låg på 704.5 Mbit/s, vilket betyder att 95% av tiden hade New York en förbrukning på under 35% av maxkapaciteten.

Totalt krypterade och anonymiserade OVPN:s servrar i New York 107.2 TB trafik

New York hade en upptid på 99.98% under maj.

Maximilian Holm