matomo

Spara $460 + en OVPN-tshirt som bonus vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad

Planerad driftstörning 03:30-03:40 den 09/01/2015

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Vi kommer under morgonen den 09/01/2015 ha ett väldigt kort driftstopp som påverkar VPN02-05.

Anledningen till driftstoppet är en uppdatering som behöver appliceras på våra servrar för att motverka en blockering mellan anslutna klienter och enheter som använder sig utav tilläggstjänsten Publik IPv4.

VPN01 kommer att vara tillgänglig under hela driftstoppet.

Driftstoppet kommer att vara väldigt kort då endast OpenVPN-processerna på servrarna behöver att startas om.

David Wibergh