matomo

Planerad driftstörning: alla VPN-servrar i Toronto den 30 oktober

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Uppdatering 2: På grund av en oförutsedd händelse behövde personalen i datahallen senarelägga driftstoppet till 31 oktober kl 14:00 istället.


Uppdatering: Driftstoppet kommer att ske klockan 14:00 UTC den 30e oktober istället för den 1a november.


OVPN har för närvarande tre servrar i Amanahas datahall på 1 Yonge Street i Toronto, Kanada. Då trafiknivån i Toronto inte kräver tre VPN-servrar så kommer vi att ta bort två av servrarna så att det endast är en VPN-server kvar i Toronto, VPN25. VPN26 samt VPN27 kommer alltså att tas ur drift för att sedan skickas till andra datahallar.

I samband med detta så kommer även internetleverantör och IP-adresser att ändras. Just nu har Cogent använts som internetleverantör, men vi kommer att börja använda Amanahas nät istället, vilket består av Cogent, GTT, HE och peering med Torix. Detta bör medföra bättre internethastigheter än tidigare då nätet består av fler än bara Cogent.

Vi är osäkra exakta när driftstörningen den 1 november kommer ske och hur lång tid den kommer vara. Vår nuvarande estimat är att VPN25 kommer vara otillgänglig i ca två timmar.

David Wibergh