matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Installera WireGuard på GL-iNet

Guiden är även tillgänglig på English, Deutsch och Norsk

Uppdaterades: 10 januari 2023

1. Generera konfigurationerna du önskar

2. Konfigurera WireGuard

Navigera till VPN → WireGuard client

Klicka på Set up WireGuard manually

Ett nytt fönster kommer öppnas. Klicka på Configuration. Kopiera och klistra in följande text i fönstret:

Klicka på Next

Skriv in namnet på anslutningen i Name-fältet

Klicka på Add

Totalt infrastrukturägande

All hårdvara som används för att driva OVPN ägs av oss. Alla VPN-servrar körs utan hårddiskar eftersom operativsystemet bara finns i RAM-minnet.

Läs mer

3. Byt DNS-servrar

Navigera till More settings → Custom DNS Server

Säkerställ att DNS Rebinding Attack Protection är aktiverat

Säkerställ att Override DNS Settings for All Clients är aktiverat

Säkerställ att DNS over TLS (CloudFlare or NextDNS) är inaktiverat

Säkerställ att Dnscrypt-Proxy Settings är inaktiverat

Säkerställ att Manual DNS Server Settings är aktiverat

I fälten DNS Server1 och DNS Server2, skriv in följande information:
46.227.67.134
192.165.9.158

Klicka på Apply

4. Anslut till OVPN

Navigera till VPN → WireGuard client

För att ansluta, välj den WireGuard profile du konfigurerade in steg 2 och klicka på Connect

Om allt gick väl så ska en IP-adress visas i fältet IP Address och statusen för WireGuard-anslutningen ska bli grön.

5. Verifiera att anslutningen fungerade

Du bör nu vara ansluten till OVPN och kunna surfa säkert. För att försäkra dig om att allting gick bra, gå in på kontrollpanelen och verifiera att det står att du är ansluten.