matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Installera OpenVPN på FreeNAS

Guiden är även tillgänglig på English, Deutsch och Norsk

Uppdaterades: 10 februari 2020

1. (Frivilligt) Skapa jail

Du måste först skapa ett jail om du vill köra OpenVPN i ett jail. Om du redan har ett jail, eller inte önskar skapa ett kan du gå till nästa steg.

Logga in på FreeNAS GUI. I menyn, klicka på JailAdd Jail. Ange ovpn som namnet på jailet.

2. Aktivera SSH

Som standard går det inte att SSH:a till din FreeNAS-server med root-kontot. Du behöver sålede skapa en ny användate vilket görs i menyn genom att klicka på AccountsUsers. Klicka därefter på ADD och fyll i formuläret. Säkerställ att checkboxen där sudo tillåts är ibockad.

Klicka på Services i menyn. Säkerställ att SSH är On. I vänstermenyn, klicka på ServicesSSH. Säkerställ att du tillåter lösenords inloggning för root.

Varför OVPN?

OVPN är en domstolsbeprövad VPN-tjänst som erbjuder ett tryggt internet utan lands- eller streamingrestriktioner där annonser inte längre följer ditt varenda steg.

Läs mer

3. SSH:a in på NAS:en

Använd en SSH-klient för att SSH:a in på NAS:en. Vi rekommenderar Putty om du är på Windows. Om du använder macOS eller Linux kan du använda terminalen.

4. Gå in i jailet (om du skapade ett)

Om du skapade ett jail måste vi gå in i det. Skriv:

jls

Notera JID för jailet du skapade. Du bör hitta ovpn som namn i kolumnen Hostname.

jexec ERSÄTT MED JID tcsh

5. Gå in i jailet (om du skapade ett)

Om du skapade ett jail måste vi gå in i det. Skriv:

jls

6. Utöka rättigheterna

sudo su -

7. Aktivera autostart

echo 'openvpn_enable="YES"' >> /etc/rc.conf && echo 'openvpn_enable="YES"' >> /conf/base/etc/rc.conf
echo 'openvpn_configfile="/usr/local/etc/openvpn/openvpn.conf"' >> /etc/rc.conf && echo 'openvpn_configfile="/usr/local/etc/openvpn/openvpn.conf"' >> /conf/base/etc/rc.conf

8. Ladda ner konfigurationen du vill använda

9. Ange dina inloggningsuppgifter

echo  "ÄNDRA TILL DITT ANVÄNDARNAMN"  >> /usr/local/etc/openvpn/credentials
echo "ÄNDRA TILL DITT LÖSENORD" >> /usr/local/etc/openvpn/credentials
cp /usr/local/etc/openvpn/credentials /conf/base/etc/local/openvpn/credentials

10. Testa att starta OpenVPN för att se så att allt fungerar

/usr/local/etc/rc.d/openvpn start

11. Verifiera att anslutningen fungerade

Vänta cirka 30 sekunder och kör sedan:

curl https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr

Du borde se något i stil med:

{"status":true,"ip":"the external ip","ptr":"PTR for the IP address"}

12. Färdig

Grattis! Din enhet är nu skyddad bakom OVPN och kommer automatiskt att ansluta vid omstarter. Om du upplevde några problem med guiden, skicka loggfilen (/tmp/openvpn.log) till supporten.

Felsökning

Om anslutningen inte fungerar korrekt när du verifierade den i förra steget, så skicka OpenVPN-loggen till oss så kan vi hjälpa dig. Du kan få tag i den genom att skriva:

sudo -i
cat /tmp/openvpn.log

Du kan även kolla om OpenVPN är igång genom att skriva:

ps aux | grep openvpn