matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Tecknat försäkring för rättegångskostnader

David Wibergh, om Produkter & infrastruktur

Vi får ofta in förfrågningar kring vad som händer om en lagförande myndighet begär ut information om en användare.

Eftersom OVPN inte sparar några loggar har vi ingen information om vad användare har gjort. Därför har vi inte mycket information att tillhandahålla till en lagförande myndighet.

I vår sekretesspolicy har vi berättat vilken information vi kan ge ut:

Informationen som vi kan tillhandahålla domstolen vid ett giltigt domstolsbeslut är hur kunden betalade. Det vill säga via faktura, bitcoin, kontant, paypal eller via kortbetalning.

Vi kan inte ge en domstol någon information om när kunden var ansluten, vilka hemsidor kunden besökte eller vad kunden har gjort.

OVPN kan alltså inte ge ut någon information om våra användare som kan koppla användaren till en specifik händelse eller tillfälle. Den enda informationen vi kan tillhandahålla är information som användaren har tillhandahållit oss - vilket är användarnamn/epost/betalningsinformation.

Vi har skrivit en guide för hur man går tillväga att betala anonymt för att ytterligare höja sin säkerhet och vi kräver inte en korrekt e-postadress vid registrering. Om användaren har följt dessa tips så finns det ingen information vi kan tillhandahålla.

Det finns sålunda en möjlighet för oss att lämna ut den ovannämnda informationen till en lagförande myndighet - men det är absolut inget som vi vill göra. Eftersom vi värnar om våra kunders integritet och inte vill ge ut någon information har vi bestämt oss för att teckna en försäkring som täcker potentiella rättegångskostnader.

Vi lovar att föra samtliga ärenden som begär ut information från oss till tingsrätten och vi kommer att göra allt i vår kraft för att säkerställa att vi aldrig behöver ge ut någon information.

Genom att ha tecknat försäkringen kan vi vara säkra på att ha tillräckligt med kapital för att ta samtliga inkomna ärenden till domstol. Vi vill även nämna att vi aldrig har tagit emot ett sådant ärende men vi valde att teckna försäkringen proaktivt så att vi kan hantera sådana situationer om de uppstår i framtiden.

OVPNs vision är att vara den tillförlitliga VPN-leverantören och vi anser att detta är ett otroligt stort steg i rätt riktning.

David Wibergh