matomo

Planerad driftstörning: VPN57 i Göteborg den 18 juli 08:00-09:30 UTC

David Wibergh,

Vi kommer ha ett driftstopp på VPN57 idag med kort varsel då vi vill testköra en ny diskbild som bör medföra stora förbättringar i anslutningstid. Anslutningar bör gå mellan 5-10 sekunder snabbare efter driftstoppet än tidigare.

Om testkörningen går som planerat kommer vi uppdatera samtliga andra servrar om några dagar.

Underhållet är utsatt att vara 1.5h men det bör vara betydligt kortare än så.

Tid för underhåll

Starttid: 2019-07-18 08:00 UTC (YYYY-MM-DD)
Sluttid: 2019-07-18 09:30 UTC (YYYY-MM-DD)

David Wibergh