matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

OVPN under 2017: Vi blickar framåt!

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

Under början av Februari detta år samlade vi alla i företaget för några roliga team-building aktiviteter och för att diskutera våra mål, värderingar, samt i vilken riktning vi vill ta företaget. Vi vill i och med detta blogginlägg delge en kort summering av detta till våra kunder.

Innan vi blickar framåt, vill vi dock prata om det gångna året.

2016 för OVPN

OVPN under 2016

I Januari 2016 arbetade endast en person heltid med OVPN. Idag är vi sju personer, och vi vill anställa ytterligare två inom en snar framtid.

I Januari 2016 hade OVPN två datahallar - en i Malmö och en i Stockholm. Dittills var trafikrekordet på 806 TB — långt ifrån det rådande rekordet om 2 034TB som vi har idag. Under 2016 har vi öppnat tre nya datahallar vilket summerar till totalt fem. De tillkommande datahallar placerades i Frankfurt, Amsterdam och Toronto.

Sedan Januari förra året har antalet aktiva kunder ökat med 300 %, och tillväxten visar ännu inga tecken på att sakta ned. Under 2016 var fokus tillväxt i Sverige och Svenskar utgör således fortfarande majoriteten av våra kunder.

Vad händer härnäst?

Till skillnad från det gångna året då vårt fokus låg på den Svenska marknaden, kommer vi under 2017 försöka nå ut till en större massa och fokusera på att bli mer globalt närvarande. Med en stabil tillväxt i Sverige känner vi oss säkra på att vi kan flytta delar av våra marknadsföringsresurser till att fokusera på utländska kunder. Detta betyder naturligtvis inte att vi inte bryr oss om den Svenska marknaden. Varje produktförbättring, uppdatering och ny serverhall som vi öppnar kommer som alltid vara tillgänglig för alla kunder.

Det första steget för att öka vår legitimitet i utlandet är att förflytta hemsidan till en ny domän — OVPN.com. Det kommer inledningsvis inte vara några större förändringar av hemsidans design, men en .com-adress når ut till en större publik, och vi är övertygade om att det kommer öka vår närvaro och legitimitet utanför Sverige.

OVPN byter domän till OVPN.com


####VPN-tjänsten

Samtliga av våra produkter följer utvecklingscykler som varar i ungefär 4 veckor. Det betyder att vi siktar på att släppa en ny uppdatering varje månad på de flesta produktområden. Vi har fortfarande långt kvar tills dess att OVPNs klient fungerar så stabilt vi önskar, och de kommande månaderna kommer därför innehålla ett antal uppdateringar som siktar på att öka stabiliteten och prestandan hos klienten, för att tillslut kunna släppa klienten som öppen källkod. För att på bästa sätt kunna testa klienten, kommer därför framtida uppdateringar släppas som öppen beta innan vi släpper den officiellt för alla våra kunder. Om du är teknikintresserad och älskar vara den första som testat uppdateringar så rekommenderar vi att du håller ett öga på vår blogg under de kommande månaderna för att delta i öppna betatest.

Vi planerar även att snart uppgradera våra servrar till att nyttja OpenVPN 2.4.0. I och med den uppgraderingen följer en rad förbättringar. Den tydligaste som du som kund kommer erfara är introduktionen av nya krypteringsalgoritmer, bland dem AES-256-GCM vilken kan ses som en förbättring över AES-256-GCM både vad gäller säkerhet och hastighet. OpenVPN har stöd för flera olika krypteringsalgoritmer på servrarna samtidigt, vilket innebär att nuvarande kunder som inte använder klienten kommer få tillgång till nya konfigurationsfiler i samband med uppdateringen.

Tilläggstjänsten Publik IPv4 förblir den mest populära tilläggstjänsten. Flera kunder har varit i kontakt med oss om möjligheten att utöka stödet för Publik IPv4 till fler servrar än Stockholm. Vi kan idag meddela att vi — förutom att ha köpt in nya Publik IPv4-adresser till Stockholm — även kommer tillhandahålla Publik IPv4 via Torontos och Amsterdams datahallar. Mer information kommer släppas vid senare tillfälle.


####OVPNbox

OVPNbox är fortfarande ett av de bästa sätten för heltäckande VPN-skydd för hushållet, och det är en produkt som vi starkt tror på. Flera av er har frågat om vi planerar att sluta uppdatera boxen och vi kan försäkra er om att så inte är fallet. Just nu är hundratals hushåll runt om i världen skyddade av vår OVPNbox, och det är en produkt som vi tror starkt på. För att på bästa sätt kunna vidareutveckla boxen så kommer vi troligen migrera bort från pfSense. Vi tror att detta kommer leda till en bättre, mer stabil, snabbare och renare användarupplevelse både för existerande och framtida användare av OVPNbox. Vi har en hel rad med funktioner och förbättringar planerade för OVPNboxen som vi hoppas att kunna dela med oss av snart. Om du funderat på att köpa en OVPNbox så kommer vi erbjuda 20% rabatt på den under helgen (24/3 - 26/3) för att fira vårt domänbyte.


####OVPNs kommande webbläsar-tillägg

Vi kommer även inom de kommande månaderna släppa ett webbläsartillägg till Google Chrome. Målet med tillägget är att öka våra kunders integritet och säkerhet när de surfar på nätet och tanken är att den kommer fungera i synergi med klienten. Mer information om tillägget kommer att släppas senare, men vi är mycket spännda över de möjligheter som tillägget kan ge oss när den kombineras med den befintliga VPN-tjänsten.


####Nya serverhallar

I dagsläget har OVPN servrar i Sverige, Tyskland, Kanada och Nederländerna. Vi siktar på att öppna servrar i minst två eller tre länder till under 2017. Vi tar glatt emot förslag på potentiella länder. Känn dig därför fri att skicka ditt förslag på vart nästa datahall bör placeras till support@ovpn.com!

![Våra datahallar](/en/blog/content/images/2017/03/datacenters-1.png)

Milstolpar & mål för 2017

Det är ingen hemlighet at vi tar vårt arbete på största allvar, och att vi internt ställer höga krav. Under vårt möte diskuterade vi därför de mål som vi vill uppnå under 2017:

Produktutvecklings-mål

  1. Utöka klient-utvecklingsteamet med ytterligare en C++/QT-utvecklare.
  2. Sänka andelen supportärenden relaterade till klienten med 75% genom att fokusera på befintliga problemområden.
  3. Anställa ytterligare en PHP/webb-utvecklare vars mål är att stötta flera olika utvecklingsområden, däribland OVPNbox, klienten, webbtillägget och hemsidan
  4. Lägga mer resurser på att öka stabiliteten av boxen, samt arbeta med utökad funktionalitet.

Tillväxtmål

  1. Sänka andelen supportärenden med 50% genom utveckling av produkter, bättre information på hemsidan, samt bättre interna redskap.
  2. Öka andelen icke-svenska kunder med 200% till och med slutet av året genom ökad marknadsföring utomlands.
  3. Öka vårt kundantal med 250-300% genom kundtillskott och sänkt andel förlorade kunder.

Vi som jobbar med OVPN


2017 kommer utan tvivel vara det svåraste, tyngsta, mest krävande och det mest revolutionerande året i företagets historia. Det är med det vi lärt oss från det gångna året som vi utan rädsla tar oss ann vad än det nya året kommer att bringa.

David Wibergh