matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

OVPN klient version 1.1.7 är nu tillgänglig för nedladdning!

David Wibergh, om Produkter & infrastruktur

Uppdatering 5:53
Fel arkitektur för OpenVPN har inkluderats i klienten vilket orsakar problem på 32-bitars system i Windows. Vi arbetar på en lösning men tills dess kommer den nya klienten inte att vara tillgänglig för nedladdning. Vi ber om ursäkt för besvären!


Idag lanseras en ny uppdatering av klienten med version 1.1.7.

Detta utgör en av de största uppdateringar vi gjort sedan lanseringen, men trots detta kommer många inte nödvändigtvis se några uppenbara skillnader. I stora drag innebär uppdateringar att vi bytt ut ramverket som används för att klienten installeras. Detta har länge varit planen att byta från det tidigare ramverket (WIX) till förmån för QTInstaller och i samband med att vi fick rapporter om ett ökat antal kunder som haft problem att installera klienten bestämde vi oss för att ta oss ann detta tidigare än planerat. Det finns dock fler orsaker som ligger till grund för uppdateringen. Det nya ramverket lämpar sig bättre för framtida uppdateringar där vi ämnar att tillåta uppdateringar direkt i klienten utan att interaktion krävs med hemsidan. Ramverket utgör helt enkelt en stadigare grund att stå på i samband med ökat antal kunder.

Utvecklingscykeln har i korthet innefattat:

  • Migrering från WIX installer till QTInstaller.
  • Möjliggöra installation av nya klient när den gamla redan finns installerad.
  • Möjliggöra sömlös uppdatering till kommande versioner av klienter.
  • Installation av OpenVPN och Microsoft VS Runtime Libraries(Windows) som krävs för att driva klienten.
  • Migrerat klienten till våra nya dedikerade DNS-adresser.

Nedladdning och installationsguide

Windows: https://www.ovpn.com/sv/guides/windows
OS X: https://www.ovpn.com/sv/guides/mac
Ubuntu (64-bit): https://www.ovpn.com/sv/guides/ubuntu

All funktionalitet har testats noggrant men om det mot förmodan skulle vara några problem att uppdatera eller köra klienten vill vi att ni hör av er till support@ovpn.com

David Wibergh