matomo

Blogg (sida 3 av 66)

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Sammanfattning
Våra VPN-servrar höll en upptid på över 99,5% i mars. OVPN hade inga planerade driftstörningar för VPN-servrar, men en oplanerad driftstörning som påverkade hemsidan. Därefter hade vi e…

Läs artikel
Maximilian Holm, om Nyheter & uttalanden

Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning är en ny lag som träder i kraft 1:a april 2020. Lagen innebär att polis och andra brottsbekämpande myndigheter får hacka sig in i datorer, mobiltelefoner, TV-appa…

Läs artikel
David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

Sätt ett klistermärke på din mobil, dator, sambo eller annanstans. Få ett ark hemskickat genom att maila adressuppgifter till support@ovpn.com, eller genom vårt kontaktformulär! …

Läs artikel
David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

I samband med starten av betatestet för WireGuard så nämnde vi att ändringar kan komma att ske i vår implementering. Det har nu blivit dags för två ändringar: StreamingtjänsterMöjliggör streamingtjäns…

Läs artikel
David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Det här är den månatliga transparensrapporten för OVPN som gäller februari. OVPN hade en planerade driftstörningar i december och en oplanerad driftstörning.
Sammanfattning
Våra VPN-servrar höll en …

Läs artikel