matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Underhåll av hemsidan under förmiddagen 2016-08-07

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Vi kommer under dagen (2016-08-07) att driftsätta några mindre uppdateringar på hemsidan. Det avser uppdatering
av vårt supportsystem och bör inte orsaka någon driftstörning.

--UPPDATERING KL: 14.47 --

Uppdateringen är klar och genomfördes felfritt.

David Wibergh