Telia rapporterar: Ökad förfrågning om kundinformation

author Maximilian Holm, om Integritet på nätet

Telia har nyligen släppt ett pressmeddelande där de informerar sina kunder om en extrem ökning av fall där olika företag begär ut kundinformation. I pressmeddelandet nämner dem att de bara under det senaste året har fått krav på över 82000 IP-adresser tillhörande kunder i Sverige, Danmark och Finland.

I pressmeddelandet framkommer det även att det är mycket värre än vad vi ursprungligen befarade. Vi skrev ursprungligen att Telia nyligen tvingats ge ut kundinformation tillhörandeöver 5300 IP-adresser. I sitt senaste pressmeddelande nämner dem att de redan i januari blivit tvingade att ge ut kundinformation tillhörande över 25000 IP-adresser.

Tyvärr ser det även fortsättningsvis mörkt ut och vi befarar att andelen sådana krav endast kommer att fortsätta öka.

Maximilian Holm