matomo

Frånkopplad

Planerad driftstörning 04:00-05:00 den 27:e februari

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter
Vi kommer under morgonen den 27/02/2015 ha ett kort driftstopp som påverkar VPN02-05. 

Driftstoppet sker för att implementera en uppdatering som förbättrar vår fysiska säkerhet samt åtgärdar packet loss-problemet som våra servrar har haft. 

Den 13:e februari hade vi ett planerat driftstopp på VPN04 för att testköra uppdateringen och det har gått väldigt bra. Vi kommer därför att köra ut uppdateringen på samtliga servrar i Stockholm. 

Vi kommer inom någon dag redovisa exakt hur uppdateringen förbättrar den fysiska säkerheten. 
David Wibergh