matomo

Spara $460 + en OVPN-tshirt som bonus vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad

Klient v1.7.0 är nu tillgänglig

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

Betaperioden för v1.7.0 gav oss flera insikter på områden att förbättra, vilket nu har genomförts. Denna klientversion är en stor förbättring i relation till v1.6.1.

Lista över uppdateringar i version 1.7.0

 • Buggfix: DNS-läckor testet har blivit tillförlitligare och snabbare (ytterligare förbättrat under betan)
 • Buggfix: tillåt .cc-domäner när supportmeddelanden skickas
 • Buggfix: hantera specialtecken i lösenord korrekt i Ubuntu (buggen infördes i v1.7.0-beta och har åtgärdats)
 • Buggfix: visa ett informativt felmeddelande när anslutning nekas pga max antalet enheter har anslutits
 • Buggfix: korrigera textfärg på macOS när mörkt tema är valt (genomfört efter betaklienten)
 • Buggfix: ändrat katalog som temporära OpenVPN-filer skapas i, vilket bör åtgärda problem som vissa Windows-användare har upplevt (genomfört efter betaklienten)
 • Förbättring: välja bäst server har förbättrats (genomfört under betaperioden)
 • Förbättring: migrerat från QtWebEngine till QML
 • Förbättring: belastning av VPN-servrar hämtas varje 30 minuter om man inte är ansluten
 • Förbättring: döpt om Konto till Inställningar i menyn
 • Förbättring: klienten är mer responsiv och kräver mindre resurser för att köras
 • Förbättring: uppdaterat till Qt 5.12.6 för macOS & Linux

Hur uppdaterar jag?

 1. Kör igång klienten
 2. Du kommer nu se en notifikation som frågar om du vill uppdatera till version 1.7.0
 3. Tryck Ja
 4. Vänta på att installation slutförs och skriv in lösenord om detta efterfrågas
 5. Så snart installation är klar startas den nya versionen automatiskt

Om onlineuppdateringen inte fungerar för dig

Om något går snett när du försöker uppdatera via online-uppdateraren så stäng helt enkelt klienten och installera den manuellt. Du hittar installationsfilerna för respektive operativsystem nedan:

Ladda ned OVPN för Windows
Ladda ned OVPN för Mac OS X
Ladda ned OVPN for Ubuntu

Kommande ändringar

Några Windows-användare har problem med killswitchen vilket orsakar slumpmässiga nedkopplingar. Vi felsöker och arbetar på problemet och kommer att ha det åtgärdat till v1.8.0. Nästa klientversion innebär också flera killswitch-förbättringar för samtliga operativsystem.

Vi har också diskuterat internt inom bolaget och bestämt att ta bort DNScrypt från klienten. DNScrypt-servrarna kommer fortfarande att driftas då de fortfarande används av personer.

Anledningen att vi tar bort DNScrypt är att inte det medför tillräckligt mycket värde för våra användare, eftersom VPN-anslutningen redan krypterar trafiken ändå. Dessutom medför DNScrypt att DNS-svaren fördröjs för användare eftersom oberoende av vart man befinner sig i världen så skickas DNS-anropen till våra servrar i Sverige.

David Wibergh