matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Inköp av ytterligare IPv4-adresser till Stockholm

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

Eftersom OVPN växer med rask takt och antalet kunder ökat så har vi känt ett behov av att ytterligare öka antalet IPv4-adresser som vi förvaltar. Därför har vi köpt in två stycken /25 IPv4 nät vilket betyder 256 extra IP-adresser.

Det ena nätet kommer att reserveras till kunder som köper tilläggstjänsten Publik IPv4 eftersom samtliga publika IP-adresser i Stockholm är uthyrda. Det andra nätet har allokerats för att utnyttjas som 'delade' IP-adresser.

OVPN har i samband med detta köp över 600 unika IPv4-adresser allokerade till våra kunder.

David Wibergh