matomo

Förklaring: skicka anonym användningsdata

Denna inställning är som standard inaktiverad. För att kunna förbättra webbläsartillägget finns det en inställning som skickar anonym användningsinformation till oss på OVPN så att vi snabbare kan hitta buggar och områden att förbättra.

Om inställningen är aktiverad skickas följande:

  • Om ett fel i tillägget uppstår
  • Vilken version av tillägget som körs
  • Vilket operativsystem tillägget körs på
  • Vilket språk som klienten använder sig utav (svenska eller engelska)
  • Hur navigering i tillägget görs

Ditt användarnamn, IP-adress, webbhistorik eller dylikt sparas inte. Vi kan inte se vem som skickar denna information och du är således anonym och du väljer att göra detta.

Om inställningen är inaktiverad skickas inte någon av ovanstående information till oss.

Skicka anonym användningsdata aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i tillägget.