matomo

Kolla på svensk TV utomlands

En VPN-tjänst tillåter dig att kolla på svenska play-tjänster när du befinner dig utomlands. För att kolla på svenska play-tjänster måste man ha ett svenskt IP-nummer, vilket man får när man ansluter till OVPN.

Fungerar på Windows, Mac, Linux, Android & iOS.