matomo

Sommarerbjudande - Spara $264 + kostnadsfri OVPN-tshirt vid köp av två års abonnemang
Frånkopplad
IP-adress

18.207.157.152

Internetleverantör
us

Amazon Technologies Inc

Oskyddad

Din internetleverantör kan avlyssna vad du gör på nätet.

Integritet kring tillägget Publik IPv4

Det är viktigt att notera att du bör betala för Publik IPv4-tillägget anonymt, särskilt med tanke på vårt senaste domstolsärende vi vann. Eftersom vi reserverar en specifik IP-adress med tillägget måste vi veta vilken IP-adress som tillhör vilken användare. På så sätt kan vi garantera att en specifik användare alltid blir tilldelad samma IP-adress, samtidigt som vi säkerställer att en IP-adressen inte kan tilldelas två användare samtidigt.

Det betyder att det under hela tiden du har Publik IPv4 är möjligt att korrelera din tilldelade Publik IPv4-adress till ditt konto, vilket självfallet är antitetiskt till din integritet. Så snart prenumerationstiden för den publika IPv4-adressen tar slut tas denna koppling bort och det är således omöjligt att korrelera användarinformation retroaktivt med den IPv4-adress som du tidigare använde. Om du dessutom väljer att ändra din tilldelade IP-adress eller region kommer du att tilldelas en ny IP-adress. På samma sätt som när tillägget löper ut håller vi inte reda på din tidigare tilldelade IP-adress med tillägget.

Om integritet är viktigt bör du därför överväga att inte använda tillägget Publik IPv4 eftersom det tillägget har ett mycket specifikt användningsfall i åtanke. Även med tillägget Publik IPv4 så kan du — när som helst — välja att ansluta utan det. När du ansluter utan tillägget tilldelas du istället en slumpmässig IP-adress som delas med andra användare. Den IP-adressen lagras inte eller och loggas inte heller på något sätt, och det finns inget sätt för oss att veta vilken/vilka användare som tidigare har tilldelats någon av dessa dynamiska IP-adresser.