matomo

Hur många enheter kan använda sig av en Publik IPv4 samtidigt?

Det går endast att använda Publik IPv4 på en enhet samtidigt. Om du försöker ansluta flera enheter till din publika IP-adress så kommer de andra enheterna att kopplas bort per automatik.

Konfigurationsfilen kan vara installerad på flera olika enheter - men endast en enhet kan använda den åt gången.