matomo

Portar: skapa en ny portbefordran

Under Portar-fliken hanteras all administration relaterat till portbefordringar.

Samtliga skapade portbefordringar listas tydligt i en tabell. För att kunna göra portbefordran för en enhet måste enheten vara placerad i en grupp.

Om gruppen är ansluten till OVPN måste porten du vill öppna även vara öppen hos OVPN. Du behöver dock inte öppna några portar hos OVPN om gruppen är ansluten med tilläggstjänsten Publik IPv4.

Om gruppen som enheten är i, inte är ansluten så görs portbefordran på din WAN-anslutning.

OVPNbox - skapa portbefordran