matomo

Enheter: sortera enheter utan grupp

I Enheter-vyn finns det extremt mycket funktionalitet. Bland annat listas samtliga enheter som OVPNboxen har delat ut IP-adresser till, under titeln Enheter utan grupp.

Dessa enheter kan man döpa om och placera i grupper för att få önskad funktionalitet. Exempelvis kan man vela att en NAS ska vara i en egen grupp för att den ska få en Publik IPv4-adress.

OVPNbox - sortera enheter utan grupp