matomo

Enheter: lägg till en enhet manuellt

I Enheter-vyn visas endast enheter i grupper, samt enheter som OVPNboxen har delat ut en IP-adress till. Om du har enheter i ditt nätverk där du har angivit en manuell IP-adress direkt kommer dessa inte att visas i vyn per automatik. Således finns det funktionalitet för att lägga till en sådan enhet manuellt.

OVPNbox - lägg till enhet manuellt