matomo

Anslutning: Information om ansluten grupp

När en grupp väl har anslutits får man realtids information om trafikförbrukningen som gruppen konsumerar. Man får även se:

  • vilken server gruppen har anslutits till
  • vilken IP-adress samtliga enheter i gruppen har
  • PTR för IP-adressen
  • vilken tilläggstjänst som gruppen är ansluten med
  • hur länge gruppen har varit ansluten

Utöver detta kan man Återansluta, Koppla ner, samt Visa OpenVPN loggen. Om man önskar ansluta ytterligare grupper klickar man på Ny anslutning.

OVPNbox - ansluten grupp